Nasze spotkania

Zapraszamy serdecznie na nasze nabożeństwa. Spotykamy się w każdą niedzielę o godz. 11:00

Nabożeństwa modlitewne: środa godz. 17:30

Strefa dobrego nauczania

Zapraszamy do rozważania Słowa Bożego, znajdziesz tutaj interesujące Cię kazania na temat wybranych fragmentów Pisma Świętego

Uwielbienie

Służba muzyczna w naszym kościele to ludzie, którzy pragną całym sercem wielbić Jezusa Chrystusa.

Modlitwa

Modlimy się o różne potrzeby i doświadczamy tego, że Bóg wysłuchuje modlitw. Dz 2:42: I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. (43): A dusze wszystkich ogarnięte były bojaźnią, albowiem za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków. [Biblia Warszawska]

Konferencja: "Czasy Ostateczne" cz. 3

Konferencja: "Czasy Ostateczne" cz. 3
Data: 14 września
Godzina: 17:00
Miejsce:
Kościół Zielonoświątkowy Zbór "Słowo Życia",
Olsztyn, Żeromskiego 24A

Biblia mówi, że przeciwnikiem Mesjasza jest Anty-Mesjasz, czyli Anty-Chrystus zwany popularnie Antychrystem.  Postać ta jest utożsamiana z osobą, która będzie prześladować wierzących w Jezusa w czasie tzw. Wielkiego Ucisku.  Antychryst jest ponadto kojarzony z bestią albo zwierzęciem, czyli królestwem przeciwnym Królestwu Bożemu.  Znakiem władzy systemu Antychrysta nad narodami będzie znamię, które ludzie otrzymają na swojej prawej ręce lub na swoim czole; bez tego znamienia nikt nie będzie mógł ani kupować ani sprzedawać. (Objawienie Jana 13: 16-17).

Pierwszy Kościół myślał o Antychryście nie tylko jako o postaci eschatologicznej, która objawi się w przyszłości w czasach ostatecznych.  Antychrysta widziano w ludziach, którzy żyli w pierwszych wiekach chrześcijaństwa.  Czy słusznie? Biorąc pod uwagę słowa Apostoła Jana, który ostrzegał przed wieloma antychrystami, którzy powstali już w pierwszym wieku (1 Jana 2:18) taka interpretacja jest w pełni uzasadniona. 

 

Jeżeli przyjrzymy się uważnie niektórym postaciom historycznym, które były wrogo nastawione do Mesjasza i do wierzących w Mesjasza, będziemy mogli stworzyć bardziej dokładny profil eschatologicznego Antychrysta. Jednocześnie spróbujemy znaleźć odpowiedź na pytanie czy w naszych czasach, podobnie jak w pierwszym wieku kościoła działa również wielu antychrystów.

Jeżeli jesteś zainteresowany tą tematyką, lub jeżeli twoi przyjaciele się tym interesują, przyjdźcie razem. 

Zapraszamy na spotkanie w sobotę 14 września o godz. 17.00.  Przewidywany czas trwania konferencji: od godz. 17.00 do 21.00.

Pomiędzy wykładami będą przerwy na kawę i herbatę i coś słodkiego.

Wstęp wolny (nie będzie też żadnej zbiórki pieniędzy). Serdecznie zapraszamy. 

 

 

Możesz posłuchać wcześniejszych wykładów z naszej Konferencji na temat "Czasy Ostateczne" cz. 2:

1. Sesja 1: "Pochwycenie Kościoła przedstawione w Nowym Testamencie" (Paweł Jaszczuk)

2. Sesja 2: "Proroctwo Ozeasza o bezkrólewiu" (Andrzej Matysiak)

3. Sesja 3: "Jak długo Jezus ma przebywać w niebie" (Andrzej Matysiak)

4. Sesja 4: "Zwiedzenie i Apostazja w czasach końca" (Paweł Jaszczuk)

5. Sesja 5: "Kolejność wydarzeń: drugie przyjście + zmartwychwstanie + pochwycenie" (Andrzej Matysiak)