Nasze spotkania

Zapraszamy serdecznie na nasze nabożeństwa. Spotykamy się w każdą niedzielę o godz. 11:00

Nabożeństwa modlitewne: środa godz. 18:00

Rozważania

Zapraszamy do rozważania Słowa Bożego, znajdziesz tutaj interesujące Cię artukujły na temat wybranych fragmentów Pisma Świętego

Uwielbienie

Służba muzyczna w naszym kościele to ludzie, którzy pragną całym sercem wielbić Jezusa Chrystusa.

Modlitwa

Modlimy się o różne potrzeby i doświadczamy tego, że Bóg wysłuchuje modlitw. Dz 2:42: I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. (43): A dusze wszystkich ogarnięte były bojaźnią, albowiem za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków. [Biblia Warszawska]

Rozważania

Post on 15 grudzień 2014

Zapraszamy do rozważania Słowa Bożego, znajdziesz tutaj interesujące Cię artukujły na temat wybranych fragmentów Pisma Świętego

w przygotowaniu...