Nasze spotkania

Zapraszamy serdecznie na nasze nabożeństwa. Spotykamy się w każdą niedzielę o godz. 11:00

Nabożeństwa modlitewne: środa godz. 18:00

Rozważania

Zapraszamy do rozważania Słowa Bożego, znajdziesz tutaj interesujące Cię artukujły na temat wybranych fragmentów Pisma Świętego

Uwielbienie

Służba muzyczna w naszym kościele to ludzie, którzy pragną całym sercem wielbić Jezusa Chrystusa.

Modlitwa

Modlimy się o różne potrzeby i doświadczamy tego, że Bóg wysłuchuje modlitw. Dz 2:42: I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. (43): A dusze wszystkich ogarnięte były bojaźnią, albowiem za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków. [Biblia Warszawska]

Cykl nauczania - "Podstawy naszej wiary"

on 20 listopad 2018

Już w grudniu a dokładnie w niedzielę 02 grudnia o godz. 11:00  w Zborze "Słowo Życia" rozpoczynamy cykl nauczania na temat "Podstawy naszej wiary" - serdecznie zapraszamy, wszystkich chętnych, którzy chcą budować swoje życie na solidnym fundamencie jak również tych, którzy chcą pogłębić i umocnić swoją wiarę. Nasze nauczanie oprzemy na studiowaniu Biblii - Słowa Bożego.
Zagadnienia jakie chcemy poruszyć podczas całego cyklu oparte będą na fragmencie z listu do Hebrajczyków 6:1-2:

(1): Dlatego zostawmy podstawowe nauki o Chrystusie i przejdźmy do tego, co doskonałe, nie zakładając ponownie fundamentu, którym jest pokuta od martwych uczynków i wiara w Boga; (2): Nauka o chrztach i nakładaniu rąk, o zmartwychwstaniu umarłych i sądzie wiecznym. (3): I to uczynimy, jeśli Bóg pozwoli. [Uwspółcześniona Biblia Gdańska, Hbr 6]

Harmonogram:

1. Niedziela 02 grudnia 2018: temat: "Odwrócenie się od martwych uczynków"
Posłuchaj: niedziela 02-12-2018 "Odwrócenie się od martwych uczynków" - (Andrzej Matysiak)

2. Niedziela 16 grudnia 2018: temat: "Odwrócenie się od martwych uczynków cz. 2"
3. Niedziela 30 grudnia 2018: temat: "Wiara w Boga"

 

Serdecznie Zapraszamy

 

Spotkanie z br. Kazimierzem Plewnińskim – 06-07 października 2018. ZAPRASZAMY!

on 30 wrzesień 2018

Spotkanie z br. Kazimierzem Plewińskim

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z wyjątkowym i obdarowanym w służbie dla Pana Jezusa człowiekiem, br. Kazimierze Plewińskim.
Spotkanie odbędzie się w siedzibie Zboru Słowo Życia w Olsztynie, przy ul. Żeromskiego 24A w sobotę 6 października o godz. 17:00 oraz w niedzielę 7 października o godz. 11:00.

ZAPRASZAMY !!!

Labirynt w OLSZTYNIE – 19-23 marca 2018. ZAPRASZAMY!

on 16 marzec 2018

Labirynt w OLSZTYNIE – 19-23 marca 2018. ZAPRASZAMY!

Wszystkich mieszkańców Olsztyna i okolic, do uczestnictwa w tym niezwykłym wydarzeniu.
Labirynt poprowadzi Cię do miejsca, w którym poczujesz się: kochany, wyjątkowy, wolny, szczęśliwy. Przechodząc z komnaty do komnaty bez towarzystwa innych widzów, sam będziesz tworzyć swoją historię. Ty decydujesz o wyborze. 19-23 marca 2018 pn.-pt. godz.12.00 – 20.00. ul Warmińska 23.