Nasze spotkania

Zapraszamy serdecznie na nasze nabożeństwa. Spotykamy się w każdą niedzielę o godz. 11:00

Nabożeństwa modlitewne: środa godz. 17:30

Strefa dobrego nauczania

Zapraszamy do rozważania Słowa Bożego, znajdziesz tutaj interesujące Cię kazania na temat wybranych fragmentów Pisma Świętego

Uwielbienie

Służba muzyczna w naszym kościele to ludzie, którzy pragną całym sercem wielbić Jezusa Chrystusa.

Modlitwa

Modlimy się o różne potrzeby i doświadczamy tego, że Bóg wysłuchuje modlitw. Dz 2:42: I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. (43): A dusze wszystkich ogarnięte były bojaźnią, albowiem za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków. [Biblia Warszawska]

Konferencja: "Czasy Ostateczne" cz. 2 - (28 kwietnia, godz. 10:00)

on 03 kwiecień 2019

Konferencja: "Czasy Ostateczne" cz. 2

W czasie swojego pierwszego pobytu na ziemi Jezus obiecał, że przyjdzie po raz drugi. Apostoł Paweł zapowiadał, że w czasach ostatecznych nastąpi pierwsze zmartwychwstanie a Kościół składający się z ludzi wierzących, którzy w tym czasie będą na ziemi, zostanie pochwycony. Biblia mówi, że w tym okresie nastanie na ziemi tzw. Wielki Ucisk. Czy pochwycenie Kościoła nastąpi przed Wielkim Uciskiem, w trakcie Wielkiego Ucisku czy też po tym okresie?

Posłuchaj wykładów "Czasy Ostateczne" cz. 1
01. Konferencja na temat Eschatologii - cz. 1 - "Wstęp do księgi Objawienia Jana"

02. Konferencja na temat Eschatologii - cz. 2: - "Hebrajskie zaślubiny odzwierciedlone w zaślubinach Chrystusa i Kościoła"

03. Konferencja na temat Eschatologii - cz. 3: "Skąd wzięła się popularność dyspensacjonalizmu"

 

 

Jezus powiedział odnośnie czasu swojego przyjścia, że o tym dniu nie wie On sam, ani aniołowie w niebie lecz tylko Ojciec Niebieski. Dlatego ustalanie dokładnej daty drugiego przyjścia Jezusa jest próżnym wysiłkiem i wszyscy, którzy próbują to zrobić robią duży błąd. Jednakże Biblia przekazuje dużo informacji odnośnie czasu pochwycenia Kościoła w stosunku do czasu Wielkiego Ucisku. A zatem czy pochwycenie Kościoła nastąpi przed Wielkim Uciskiem?

W czasie naszej drugiej konferencji na temat czasów ostatecznych zajmiemy się właśnie odpowiedzią na to pytanie.

 

Jeżeli jesteś zainteresowany tą tematyką, zapraszamy na spotkanie w niedzielę 28 kwietnia o godz. 10.00. Przewidywany czas trwania konferencji: od godz. 10.00 do 17.00.

Pomiędzy wykładami będą przerwy na kawę i herbatę oraz przerwa na obiad.

Wstęp wolny. Zapraszamy

 

Spotkanie z br. Kazimierzem Plewnińskim – 26-27 stycznia 2019. ZAPRASZAMY!

on 07 styczeń 2019

Spotkanie z br. Kazimierzem Plewińskim

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z wyjątkowym i obdarowanym w służbie dla Pana Jezusa człowiekiem, br. Kazimierze Plewińskim.
Spotkanie odbędzie się w siedzibie Zboru Słowo Życia w Olsztynie, przy ul. Żeromskiego 24A w sobotę 26 stycznia 2019 o godz. 17:00 oraz w niedzielę 27 stycznia 2019 o godz. 11:00.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

Spotkanie z br. Kazimierzem Plewnińskim – 06-07 października 2018. ZAPRASZAMY!

on 30 wrzesień 2018

Spotkanie z br. Kazimierzem Plewińskim

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z wyjątkowym i obdarowanym w służbie dla Pana Jezusa człowiekiem, br. Kazimierze Plewińskim.
Spotkanie odbędzie się w siedzibie Zboru Słowo Życia w Olsztynie, przy ul. Żeromskiego 24A w sobotę 6 października o godz. 17:00 oraz w niedzielę 7 października o godz. 11:00.

ZAPRASZAMY !!!

Cykl nauczania - "Podstawy naszej wiary"

on 20 listopad 2018

Już w grudniu a dokładnie w niedzielę 02 grudnia o godz. 11:00  w Zborze "Słowo Życia" rozpoczynamy cykl nauczania na temat "Podstawy naszej wiary" - serdecznie zapraszamy, wszystkich chętnych, którzy chcą budować swoje życie na solidnym fundamencie jak również tych, którzy chcą pogłębić i umocnić swoją wiarę. Nasze nauczanie oprzemy na studiowaniu Biblii - Słowa Bożego.
Zagadnienia jakie chcemy poruszyć podczas całego cyklu oparte będą na fragmencie z listu do Hebrajczyków 6:1-2:

(1): Dlatego zostawmy podstawowe nauki o Chrystusie i przejdźmy do tego, co doskonałe, nie zakładając ponownie fundamentu, którym jest pokuta od martwych uczynków i wiara w Boga; (2): Nauka o chrztach i nakładaniu rąk, o zmartwychwstaniu umarłych i sądzie wiecznym. (3): I to uczynimy, jeśli Bóg pozwoli. [Uwspółcześniona Biblia Gdańska, Hbr 6]

Harmonogram:

1. Niedziela 02 grudnia 2018: temat: "Odwrócenie się od martwych uczynków"
Posłuchaj: niedziela 02-12-2018 "Odwrócenie się od martwych uczynków" - (Andrzej Matysiak)

2. Niedziela 16 grudnia 2018: temat: "Odwrócenie się od martwych uczynków cz. 2"
Posłuchaj: niedziela 16-12-2018 "Odwrócenie się od martwych uczynków - cz. 2" - (Andrzej Matysiak)

3. Niedziela 30 grudnia 2018: temat: "Wiara w Boga"
Posłuchaj: niedziela 30-12-2018 "Wiara w Boga - cz. 1" - (Paweł Jaszczuk)

4. Niedziela 06 stycznia 2019: temat: "Odwrócenie się od martwych uczynków cz. 3"
Posłuchaj: niedziela 06-01-2019 "Odwrócenie się od martwych uczynków - cz. 3" - (Andrzej Matysiak)

5. Niedziela 13 stycznia 2019: temat: "Wiara w Boga cz. 2"
Posłuchaj: niedziela 13-01-2019 "Wiara w Boga - cz. 2" - (Paweł Jaszczuk)

6. Niedziela 20 stycznia 2019: temat: "Odwrócenie się od martwych uczynków cz. 4"
Posłuchaj: niedziela 20-01-2019 "Odwrócenie się od martwych uczynków - cz. 4" - (Andrzej Matysiak)

7. Niedziela 10 lutego 2019: temat: "Wiara w Boga cz. 3"
Posłuchaj: niedziela 10-02-2019 "Wiara w Boga - cz. 3" - (Paweł Jaszczuk)

Serdecznie Zapraszamy

 

Labirynt w OLSZTYNIE – 19-23 marca 2018. ZAPRASZAMY!

on 16 marzec 2018

Labirynt w OLSZTYNIE – 19-23 marca 2018. ZAPRASZAMY!

Wszystkich mieszkańców Olsztyna i okolic, do uczestnictwa w tym niezwykłym wydarzeniu.
Labirynt poprowadzi Cię do miejsca, w którym poczujesz się: kochany, wyjątkowy, wolny, szczęśliwy. Przechodząc z komnaty do komnaty bez towarzystwa innych widzów, sam będziesz tworzyć swoją historię. Ty decydujesz o wyborze. 19-23 marca 2018 pn.-pt. godz.12.00 – 20.00. ul Warmińska 23.