Nasze spotkania

Zapraszamy na spotkania w każdą niedzielę o godz 11:00
Środa, godz. 18:00 - spotkania modlitewne

Strefa dobrego nauczania

Zapraszamy do rozważania Słowa Bożego, znajdziesz tutaj interesujące Cię kazania na temat wybranych fragmentów Pisma Świętego

Uwielbienie

Służba muzyczna w naszym kościele to ludzie, którzy pragną całym sercem wielbić Jezusa Chrystusa.

Modlitwa

Modlimy się o różne potrzeby i doświadczamy tego, że Bóg wysłuchuje modlitw. Dz 2:42: I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. (43): A dusze wszystkich ogarnięte były bojaźnią, albowiem za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków. [Biblia Warszawska]

Konferencja "Służba Kobiet i Mężczyzn w Kościele" - 1 (15 grudnia 2019)

Temat: Czy mężczyźni lub kobiety powinny nakrywać głowy w czasie nabożeństwa?

 

 

W pierwszym liście do Koryntian w rozdziale 11 (wersety 2-16) znajduje się nauczanie apostoła Pawła na temat właściwego zachowania się mężczyzn i kobiet w czasie zgromadzeń, w czasie których modlą się lub prorokują.  Paweł pisze, że każdy mężczyzna, który się modli albo prorokuje z nakrytą głową, hańbi głowę swoją.

Natomiast każda kobieta, która się modli albo prorokuje z nie nakrytą głową również hańbi głowę swoją.

W dzisiejszym kościele jest wiele interpretacji na ten temat. Niektórzy uważają, że przedstawione w tych fragmentach wytyczne mają wartość ponadczasową a tym samym zalecają a także wymagają z całą bezwzględnością aby w kościele dzisiaj przestrzegana była zasada nakrywania głów przez kobiety. 

 

Inni twierdzą, że były to zalecenia apostoła Pawła, które miały wyłącznie zastosowanie do czasów pierwszego kościoła i były uwarunkowane kulturowo.  Tym samym uważają, że dosłowne stosowanie się do tych zaleceń jest w dzisiejszych czasach anachronizmem.  Jednym ze standardowych argumentów przez nich stosowanych jest założenie, że ponieważ w Koryncie tylko prostytutki chodziły z nie nakrytą głową, Pawłowi chodziło o to, by kobiety na nabożeństwach nie wyglądały jak prostytutki.

Zwolennicy nakrywania głów przez kobiety podkreślają natomiast, że ten nakaz jest uzasadniony kolejnością stworzenia (najpierw został stworzony mężczyzna a potem kobieta) oraz wcale nie wynika z kultury tamtych czasów chociażby dlatego, że kobiety mają mieć nakryte głowy ze względu na aniołów.

Są też chrześcijanie, którzy woleliby aby w Liście do Koryntian w ogóle nie było takiego tekstu, ponieważ uważają go za zupełnie nieistotny, nie chcą go nawet rozpatrywać lub nie mają na jego temat żadnego zdania.  

Jaka jest prawda?  W czasie naszej konferencji poszukamy odpowiedzi na te pytania i ustosunkujemy się do założeń zarówno zwolenników jak i przeciwników nakrywania głów. 

 

Jeżeli jesteś zainteresowany tą tematyką, zapraszamy na spotkanie w niedzielę 15 grudnia o godz. 11.00. 

Przewidywany czas trwania konferencji: od godz. 11.00 do 17.00.

Pomiędzy wykładami będą przerwy na kawę i herbatę oraz przerwa na obiad.

Wstęp wolny. Zapraszamy.