Nasze spotkania

Zapraszamy na spotkania w każdą niedzielę o godz 11:00
Środa, godz. 18:00 - spotkania modlitewne

Strefa dobrego nauczania

Zapraszamy do rozważania Słowa Bożego, znajdziesz tutaj interesujące Cię kazania na temat wybranych fragmentów Pisma Świętego

Uwielbienie

Służba muzyczna w naszym kościele to ludzie, którzy pragną całym sercem wielbić Jezusa Chrystusa.

Modlitwa

Modlimy się o różne potrzeby i doświadczamy tego, że Bóg wysłuchuje modlitw. Dz 2:42: I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. (43): A dusze wszystkich ogarnięte były bojaźnią, albowiem za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków. [Biblia Warszawska]

Cykl nauczania - "Podstawy naszej wiary"

Post on 20 listopad 2018

Już w grudniu a dokładnie w niedzielę 02 grudnia o godz. 11:00  w Zborze "Słowo Życia" rozpoczynamy cykl nauczania na temat "Podstawy naszej wiary" - serdecznie zapraszamy, wszystkich chętnych, którzy chcą budować swoje życie na solidnym fundamencie jak również tych, którzy chcą pogłębić i umocnić swoją wiarę. Nasze nauczanie oprzemy na studiowaniu Biblii - Słowa Bożego.
Zagadnienia jakie chcemy poruszyć podczas całego cyklu oparte będą na fragmencie z listu do Hebrajczyków 6:1-2:

(1): Dlatego zostawmy podstawowe nauki o Chrystusie i przejdźmy do tego, co doskonałe, nie zakładając ponownie fundamentu, którym jest pokuta od martwych uczynków i wiara w Boga; (2): Nauka o chrztach i nakładaniu rąk, o zmartwychwstaniu umarłych i sądzie wiecznym. (3): I to uczynimy, jeśli Bóg pozwoli. [Uwspółcześniona Biblia Gdańska, Hbr 6]

Harmonogram:

1. Niedziela 02 grudnia 2018: temat: "Odwrócenie się od martwych uczynków"
Posłuchaj: niedziela 02-12-2018 "Odwrócenie się od martwych uczynków" - (Andrzej Matysiak)

2. Niedziela 16 grudnia 2018: temat: "Odwrócenie się od martwych uczynków cz. 2"
Posłuchaj: niedziela 16-12-2018 "Odwrócenie się od martwych uczynków - cz. 2" - (Andrzej Matysiak)

3. Niedziela 30 grudnia 2018: temat: "Wiara w Boga"
Posłuchaj: niedziela 30-12-2018 "Wiara w Boga - cz. 1" - (Paweł Jaszczuk)

4. Niedziela 06 stycznia 2019: temat: "Odwrócenie się od martwych uczynków cz. 3"
Posłuchaj: niedziela 06-01-2019 "Odwrócenie się od martwych uczynków - cz. 3" - (Andrzej Matysiak)

5. Niedziela 13 stycznia 2019: temat: "Wiara w Boga cz. 2"
Posłuchaj: niedziela 13-01-2019 "Wiara w Boga - cz. 2" - (Paweł Jaszczuk)

6. Niedziela 20 stycznia 2019: temat: "Odwrócenie się od martwych uczynków cz. 4"
Posłuchaj: niedziela 20-01-2019 "Odwrócenie się od martwych uczynków - cz. 4" - (Andrzej Matysiak)

7. Niedziela 10 lutego 2019: temat: "Wiara w Boga cz. 3"
Posłuchaj: niedziela 10-02-2019 "Wiara w Boga - cz. 3" - (Paweł Jaszczuk)

Serdecznie Zapraszamy