Nasze spotkania

Zapraszamy na spotkania w każdą niedzielę o godz 11:00
Środa, godz. 17:30 - spotkania modlitewne

Strefa dobrego nauczania

Zapraszamy do rozważania Słowa Bożego, znajdziesz tutaj interesujące Cię kazania na temat wybranych fragmentów Pisma Świętego

Uwielbienie

Służba muzyczna w naszym kościele to ludzie, którzy pragną całym sercem wielbić Jezusa Chrystusa.

Modlitwa

Modlimy się o różne potrzeby i doświadczamy tego, że Bóg wysłuchuje modlitw. Dz 2:42: I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. (43): A dusze wszystkich ogarnięte były bojaźnią, albowiem za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków. [Biblia Warszawska]

Modlitwa

Post on 16 styczeń 2018
by Super User

Modlimy się o różne potrzeby i doświadczamy tego, że Bóg wysłuchuje modlitw. Dz 2:42: I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. (43): A dusze wszystkich ogarnięte były bojaźnią, albowiem za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków. [Biblia Warszawska]

Treny 2:18  Wołaj głośno do Pana, jęcz, córko Syjońska! Wylewaj łzy jak strumień we dnie i w nocy! Nie pozwalaj sobie na wytchnienie niech nie odpoczywa twoja źrenica!

Był taki czas w życiu Izraela, że zboczył z Bożej drogi, stał się tylko religijny, nie traktował swojego Boga poważnie. I pomimo wielu ostrzeżeń, aby zawrócił ten zatwardził swój kark i  Bóg wydał Izraela w ręce Jego wrogów.

Treny  2 (14) Twoi wieszczkowie przepowiadali ci urojone i próżne rzeczy, nie odsłaniali twojej winy, aby odmienić twój los, lecz przepowiadali ci słowa złudne i zwodnicze. (15): Wszyscy przechodnie klaszczą nad tobą w dłonie, gwiżdżą i potrząsają głowami nad córką Jeruzalemską, mówiąc: Czy to ma być to miasto, które nazywają najpiękniejszym, rozkoszą całej ziemi? (16): Wszyscy twoi nieprzyjaciele otworzyli na ciebie swoje usta, gwiżdżą i zgrzytają zębami, mówiąc: Zniszczyliśmy je. Zaiste, ten to dzień, którego oczekiwaliśmy, dożyliśmy go i oglądali! (17): Pan uczynił, co umyślił, spełnił swoje słowo, to co już dawno zapowiadał, zburzył bezlitośnie. Uradował nieprzyjaciół przez ciebie i nad tobą wywyższył moc twoich wrogów.

 Nie ma gorszej rzeczy, niż to kiedy kościół jest uśpiony przez ludzi, którzy zwiastują urojone i próżne sprawy i sprawiają, że jest w stanie ukołysania i uśpienia.

...którzy nie odsłaniają winy  - w jakim celu ?? aby odmienić Twój los. I pomimo wielu ostrzeżeń - Izrael nie zawraca. Naród, który ma być chwałą Boga pośród innych narodów staje się hańbą. Dzisiaj kościół ma świecić w tym świecie, być miastem na wzgórzu ma być lampą w ciemnym pomieszczeniu, ma dawać przykład moralności obecności Chwały Jezusa. Czy faktycznie tak jest ? Jednak dla Izraela jest wyjście, pomimo takiej sytuacji Bóg mówi przez usta Jeremiasza:

Treny 2:18  Wołaj głośno do Pana, jęcz, córko Syjońska! Wylewaj łzy jak strumień we dnie i w nocy! Nie pozwalaj sobie na wytchnienie niech nie odpoczywa twoja źrenica!

Wołaj – wołaj głośno – jęcz córko Syjońska, wylewaj łzy jak strumień we dnie i w nocy. Jeśli chcemy przeżywać wielkie rzeczy w naszym życiu, doświadczać duchowego przebudzenia to wierzę, że nasze życie modlitewne, nasz ołtarz modlitwy musi zostać odbudowany. Modlitwa jest taką linią naszego duchowego zaopatrzenia jest miejscem przełomów jest miejscem gdzie spotykamy się z naszym Panem Jezusem Chrystusem, gdzie możemy mieć z nim żywą społeczność, gdzie dokonują się wielkie rzeczy.