Nasze spotkania

Zapraszamy na spotkania w każdą niedzielę o godz 11:00
Środa, godz. 18:00 - spotkania modlitewne

Strefa dobrego nauczania

Zapraszamy do rozważania Słowa Bożego, znajdziesz tutaj interesujące Cię kazania na temat wybranych fragmentów Pisma Świętego

Uwielbienie

Służba muzyczna w naszym kościele to ludzie, którzy pragną całym sercem wielbić Jezusa Chrystusa.

Modlitwa

Modlimy się o różne potrzeby i doświadczamy tego, że Bóg wysłuchuje modlitw. Dz 2:42: I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. (43): A dusze wszystkich ogarnięte były bojaźnią, albowiem za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków. [Biblia Warszawska]

Konferencja: "Czasy Ostateczne" cz. 2 - (28 kwietnia, godz. 10:00)

Post on 03 kwiecień 2019

Konferencja: "Czasy Ostateczne" cz. 2

W czasie swojego pierwszego pobytu na ziemi Jezus obiecał, że przyjdzie po raz drugi. Apostoł Paweł zapowiadał, że w czasach ostatecznych nastąpi pierwsze zmartwychwstanie a Kościół składający się z ludzi wierzących, którzy w tym czasie będą na ziemi, zostanie pochwycony. Biblia mówi, że w tym okresie nastanie na ziemi tzw. Wielki Ucisk. Czy pochwycenie Kościoła nastąpi przed Wielkim Uciskiem, w trakcie Wielkiego Ucisku czy też po tym okresie?

Posłuchaj wykładów "Czasy Ostateczne" cz. 1
01. Konferencja na temat Eschatologii - cz. 1 - "Wstęp do księgi Objawienia Jana"

02. Konferencja na temat Eschatologii - cz. 2: - "Hebrajskie zaślubiny odzwierciedlone w zaślubinach Chrystusa i Kościoła"

03. Konferencja na temat Eschatologii - cz. 3: "Skąd wzięła się popularność dyspensacjonalizmu"

 

 

Jezus powiedział odnośnie czasu swojego przyjścia, że o tym dniu nie wie On sam, ani aniołowie w niebie lecz tylko Ojciec Niebieski. Dlatego ustalanie dokładnej daty drugiego przyjścia Jezusa jest próżnym wysiłkiem i wszyscy, którzy próbują to zrobić robią duży błąd. Jednakże Biblia przekazuje dużo informacji odnośnie czasu pochwycenia Kościoła w stosunku do czasu Wielkiego Ucisku. A zatem czy pochwycenie Kościoła nastąpi przed Wielkim Uciskiem?

W czasie naszej drugiej konferencji na temat czasów ostatecznych zajmiemy się właśnie odpowiedzią na to pytanie.

 

Jeżeli jesteś zainteresowany tą tematyką, zapraszamy na spotkanie w niedzielę 28 kwietnia o godz. 10.00. Przewidywany czas trwania konferencji: od godz. 10.00 do 17.00.

Pomiędzy wykładami będą przerwy na kawę i herbatę oraz przerwa na obiad.

Wstęp wolny. Zapraszamy