Nasze spotkania

Zapraszamy na spotkania w każdą niedzielę o godz 11:00
Środa, godz. 18:00 - spotkania modlitewne

Strefa dobrego nauczania

Zapraszamy do rozważania Słowa Bożego, znajdziesz tutaj interesujące Cię kazania na temat wybranych fragmentów Pisma Świętego

Uwielbienie

Służba muzyczna w naszym kościele to ludzie, którzy pragną całym sercem wielbić Jezusa Chrystusa.

Modlitwa

Modlimy się o różne potrzeby i doświadczamy tego, że Bóg wysłuchuje modlitw. Dz 2:42: I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. (43): A dusze wszystkich ogarnięte były bojaźnią, albowiem za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków. [Biblia Warszawska]

"Korneliusz" - (Kamil Karwacki)

Post on 17 marzec 2022
by Super User
in Kazania

Korneliusz - (Kamil Karwacki)

Kolosan 1: 15-18 [UBG]

"On jest obrazem Boga niewidzialnego i pierworodnym wszelkiego stworzenia. 

Przez niego bowiem wszystko zostało stworzone, to, co w niebie i to, co na ziemi, to, co widzialne i co niewidzialne, czy trony, czy panowania, czy zwierzchności, czy władze. Wszystko przez niego i dla niego zostało stworzone. 

On jest przed wszystkim i wszystko istnieje dzięki niemu.

On też jest głową ciała - kościoła; On jest początkiem i  pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy."

 

Download Name Play Size
download Kornelisz
Kamil Karwacki

48.2 MB