Nasze spotkania

Zapraszamy na spotkania w każdą niedzielę o godz 11:00
Środa, godz. 17:30 - spotkania modlitewne

Strefa dobrego nauczania

Zapraszamy do rozważania Słowa Bożego, znajdziesz tutaj interesujące Cię kazania na temat wybranych fragmentów Pisma Świętego

Uwielbienie

Służba muzyczna w naszym kościele to ludzie, którzy pragną całym sercem wielbić Jezusa Chrystusa.

Modlitwa

Modlimy się o różne potrzeby i doświadczamy tego, że Bóg wysłuchuje modlitw. Dz 2:42: I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. (43): A dusze wszystkich ogarnięte były bojaźnią, albowiem za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków. [Biblia Warszawska]

"Chodź w Bożym namaszczeniu" - (Antoni Aręd)

Post on 14 styczeń 2024
by Super User
in Kazania

 

Chodź w Bożym namaszczeniu - (Antoni Aręd)

I List Jana 2, 20 [NT NPD] 

"Wy jednak otrzymaliście namaszczenie od Świętego, żeby móc właściwie rozumieć te sprawy."

 

 

Download Name Play Size
download Chodź w Bożym namaszczeniu
Antoni Arent

43.5 MB