Nasze spotkania

Zapraszamy na spotkania w każdą niedzielę o godz 11:00
Środa, godz. 18:00 - spotkania modlitewne

Strefa dobrego nauczania

Zapraszamy do rozważania Słowa Bożego, znajdziesz tutaj interesujące Cię kazania na temat wybranych fragmentów Pisma Świętego

Uwielbienie

Służba muzyczna w naszym kościele to ludzie, którzy pragną całym sercem wielbić Jezusa Chrystusa.

Modlitwa

Modlimy się o różne potrzeby i doświadczamy tego, że Bóg wysłuchuje modlitw. Dz 2:42: I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. (43): A dusze wszystkich ogarnięte były bojaźnią, albowiem za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków. [Biblia Warszawska]

"Kto jest twoim Bogiem?" - (Antoni Aręd)

Post on 10 marzec 2024
by Super User
in Kazania

 

Kto jest twoim Bogiem? - (Antoni Aręd)

Hebrajczyków 3, 7-8 [EIP] 

"Dlatego, jak mówi Duch Święty: Dzisiaj, jeśli usłyszycie Jego głos, nie znieczulajcie swoich serc jak w czasie buntu, w dniu próby, na pustyni. "

 

 

Download Name Play Size
download Kto jest twoim Bogiem
Antoni Arent

39 MB