Nasze spotkania

Zapraszamy na spotkania w każdą niedzielę o godz 11:00
Środa, godz. 17:30 - spotkania modlitewne

Strefa dobrego nauczania

Zapraszamy do rozważania Słowa Bożego, znajdziesz tutaj interesujące Cię kazania na temat wybranych fragmentów Pisma Świętego

Uwielbienie

Służba muzyczna w naszym kościele to ludzie, którzy pragną całym sercem wielbić Jezusa Chrystusa.

Modlitwa

Modlimy się o różne potrzeby i doświadczamy tego, że Bóg wysłuchuje modlitw. Dz 2:42: I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. (43): A dusze wszystkich ogarnięte były bojaźnią, albowiem za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków. [Biblia Warszawska]

Konferencja: "Czasy Ostateczne" cz. 1

Konferencja: "Czasy Ostateczne" cz. 1
Data: 16 września 2018
Godzina: 11:00
Miejsce:
Kościół Zielonoświątkowy Zbór "Słowo Życia",
Olsztyn, Żeromskiego 24A

Konferencja na temat czasów ostatecznych

 

NAGRANIA:

Download Name Play Size
download Wstęp do księgi Objawinia Jana
Paweł Jaszczuk

54.1 MB
download Hebrajskie zaślubiny odzwierciedlone w zaślubinach Chrystusa i Kościoła
Andrzej Matysiak

55.9 MB
download Skąd wzięła się popularność dyspensacjonalizmu?
Andrzej Matysiak

64.1 MB