Nasze spotkania

Zapraszamy serdecznie na nasze nabożeństwa. Spotykamy się w każdą niedzielę o godz. 11:00

Nabożeństwa modlitewne: środa godz. 17:30

Strefa dobrego nauczania

Zapraszamy do rozważania Słowa Bożego, znajdziesz tutaj interesujące Cię kazania na temat wybranych fragmentów Pisma Świętego

Uwielbienie

Służba muzyczna w naszym kościele to ludzie, którzy pragną całym sercem wielbić Jezusa Chrystusa.

Modlitwa

Modlimy się o różne potrzeby i doświadczamy tego, że Bóg wysłuchuje modlitw. Dz 2:42: I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. (43): A dusze wszystkich ogarnięte były bojaźnią, albowiem za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków. [Biblia Warszawska]

Witamy na stronie naszego Zboru

WAŻNY KOMUNIKAT:
W związku z obecną sytuacją i decyzjami rządowymi zdecydowaliśmy się na zawieszenie niedzielnych nabożeństw do odwołania.

Kościół „Słowo Życia” to ludzie, których życie zostało zmienione przez Jezusa Chrystusa, to różni ludzie, ale jedno serce, którzy pragną żyć zgodnie z Jego zasadami, w Jego mocy i dla Niego.