Nasze spotkania

Zapraszamy serdecznie na nasze nabożeństwa. Spotykamy się w każdą niedzielę o godz. 11:00

Nabożeństwa modlitewne: środa godz. 17:30

Strefa dobrego nauczania

Zapraszamy do rozważania Słowa Bożego, znajdziesz tutaj interesujące Cię kazania na temat wybranych fragmentów Pisma Świętego

Uwielbienie

Służba muzyczna w naszym kościele to ludzie, którzy pragną całym sercem wielbić Jezusa Chrystusa.

Modlitwa

Modlimy się o różne potrzeby i doświadczamy tego, że Bóg wysłuchuje modlitw. Dz 2:42: I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. (43): A dusze wszystkich ogarnięte były bojaźnią, albowiem za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków. [Biblia Warszawska]

Konferencja: "Czasy Ostateczne" cz. 2 - "Pochwycenie Kościoła przedstawione w Nowym Testamencie" (Paweł Jaszczuk) - Sesja 1: niedziela 28-04-2019

Post on 30 kwiecień 2019
by Super User
in Kazania

Pochwycenie Kościoła przedstawione w Nowym Testamencie.

Dzieje Apostolskie 1:(10) I gdy tak patrzyli uważnie, jak On się oddalał ku niebu, oto dwaj mężowie w białych szatach stanęli przy nich (11) i rzekli: Mężowie galilejscy, czemu stoicie, patrząc w niebo? Ten Jezus, który od was został wzięty w górę do nieba, tak przyjdzie, jak go widzieliście idącego do nieba.

Po swoim zmartwychwstaniu Jezus został zabrany do nieba na oczach swoich uczniów. Zgodnie ze świadectwem dwóch "mężów w białych szatach" Jezus powróci w ten sam sposób jak Go widziano idącego do nieba.


Z przekazu Biblii wiemy, że podczas przyjścia Jezusa Chrystusa na ziemie nastąpi pochwycenie  Jego Kościoła czyli ludzi wierzących w Pana Jezusa Chrystusa. Okres i sposób pochwycenia Kościoła oraz miejsce spotkania z Panem zostało przez Boga zaplanowane w najdrobniejszych szczegółach. Jakie wydarzenia będą Towarzyszyły przyjściu Pana Jezusa Chrystusa? Co na temat pochwycenia mówi Biblia?