Nasze spotkania

Zapraszamy serdecznie na nasze nabożeństwa. Spotykamy się w każdą niedzielę o godz. 11:00

Nabożeństwa modlitewne: środa godz. 17:30

Strefa dobrego nauczania

Zapraszamy do rozważania Słowa Bożego, znajdziesz tutaj interesujące Cię kazania na temat wybranych fragmentów Pisma Świętego

Uwielbienie

Służba muzyczna w naszym kościele to ludzie, którzy pragną całym sercem wielbić Jezusa Chrystusa.

Modlitwa

Modlimy się o różne potrzeby i doświadczamy tego, że Bóg wysłuchuje modlitw. Dz 2:42: I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. (43): A dusze wszystkich ogarnięte były bojaźnią, albowiem za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków. [Biblia Warszawska]

Konferencja: "Czasy Ostateczne" cz. 2 - "Proroctwo Ozeasza o bezkrólewiu" (Andrzej Matysiak) - Sesja 2: niedziela 28-04-2019

Post on 30 kwiecień 2019
by Super User
in Kazania

Proroctwo Ozeasza o bezkrólewiu

Pomimo wcześniejszej zapowiedzi z I Księgi Mojżeszowej, że "nie oddali się berło od Judy" prorok Ozeasz oznajmił, że naród Izraelski przez dłuższy czas będzie bez króla i bez księcia.  I faktycznie po wygnaniu do Babilonii żydzi nie mieli króla z pokolenia Dawidowego przez następne stulecia.  Jak długo trwa taki stan rzeczy? Jak długo proroctwo Ozeasza będzie obowiązywać?


Kiedy wybrany przez Boga król Dawid zasiadł na tronie, Biblia nazywa ten tron, tronem Pana (tronem Jahwe). Wszyscy kolejni królowie, którzy na nim zasiadali (niektórzy bogobojni, inni bezbożni) byli tylko cieniem, namiastką prawdziwego króla, który ma kiedyś zasiąść na tronie Jahwe i sprawować rządy w Królestwie Bożym, które będzie obejmować nie tylko naród Izraelski ale i cały świat.

Kto jest prawowitym następcą tronu Pana i jaki związek ma zapieczętowanie proroctwa Daniela z Objawieniem Świętego Jana?