Nasze spotkania

Zapraszamy serdecznie na nasze nabożeństwa. Spotykamy się w każdą niedzielę o godz. 11:00

Nabożeństwa modlitewne: środa godz. 17:30

Strefa dobrego nauczania

Zapraszamy do rozważania Słowa Bożego, znajdziesz tutaj interesujące Cię kazania na temat wybranych fragmentów Pisma Świętego

Uwielbienie

Służba muzyczna w naszym kościele to ludzie, którzy pragną całym sercem wielbić Jezusa Chrystusa.

Modlitwa

Modlimy się o różne potrzeby i doświadczamy tego, że Bóg wysłuchuje modlitw. Dz 2:42: I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. (43): A dusze wszystkich ogarnięte były bojaźnią, albowiem za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków. [Biblia Warszawska]

Konferencja: "Czasy Ostateczne" cz. 2 - "Jak długo Jezus ma przebywać w niebie" (Andrzej Matysiak) - Sesja 3: niedziela 28-04-2019

Post on 30 kwiecień 2019
by Super User
in Kazania

Jak długo Jezus ma przebywać w niebie

Zanim Jezus wstępuje do nieba po swoim zmartwychwstaniu mówi swoim uczniom jak długo będzie w niebie oraz kiedy powróci ponownie na ziemię.
Jaki to ma związek ze słowem z Psalmu 110, gdzie Bóg zwraca się do Syna w słowach, 'Siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół twych podnóżkiem stóp twoich'?
Jednym z warunków powtórnego przyjścia Jezusa jest 'odnowienie wszechrzeczy'.  Co apostoł Piotr miał na myśli mówiąc te słowa?

Pierwszy kościół oczekiwał na rychłe powtórne przyjście Jezusa. Z wielu fragmentów Biblii czytamy, że byli na to gotowi. Dlaczego ono wtedy nie nastąpiło?
Kiedy uczniowie Jezusa na krótko przed Jego wniebowstąpieniem zapytali Go o czas przywrócenia królestwa Izraelowi, Jezus odpowiedział im, że 'nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec w mocy swojej ustanowił.' Dlaczego Jezus dał im taką odpowiedź?