Nasze spotkania

Zapraszamy serdecznie na nasze nabożeństwa. Spotykamy się w każdą niedzielę o godz. 11:00

Nabożeństwa modlitewne: środa godz. 17:30

Strefa dobrego nauczania

Zapraszamy do rozważania Słowa Bożego, znajdziesz tutaj interesujące Cię kazania na temat wybranych fragmentów Pisma Świętego

Uwielbienie

Służba muzyczna w naszym kościele to ludzie, którzy pragną całym sercem wielbić Jezusa Chrystusa.

Modlitwa

Modlimy się o różne potrzeby i doświadczamy tego, że Bóg wysłuchuje modlitw. Dz 2:42: I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. (43): A dusze wszystkich ogarnięte były bojaźnią, albowiem za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków. [Biblia Warszawska]

Konferencja: "Czasy Ostateczne" cz. 2 - "Kolejność wydarzeń: drugie przyjście + zmartwychwstanie + pochwycenie" (Andrzej Matysiak) - Sesja 5: niedziela 28-04-2019

Post on 30 kwiecień 2019
by Super User
in Kazania

Kolejność wydarzeń: drugie przyjście + zmartwychwstanie + pochwycenie

Biblia mówi, że pierwsze zmartwychwstanie (tzw. zmartwychwstanie sprawiedliwych) odbędzie się w czasie drugiego przyjścia Jezusa (parousia).
Biblia mówi też o pochwyceniu kościoła.  Jaki istnieje związek pomiędzy drugim przyjściem Jezusa, zmartwychwstaniem oraz pochwyceniem kościoła i w jakiej kolejności wydarzają się te rzeczy?

W ewangeliach oraz listach apostolskich znajdujemy dużo informacji na temat ucisku oraz tzw. wielkiego ucisku, który ma nastąpić przed powtórnym przyjściem Jezusa. Czy kościół w tym czasie będzie na ziemi czy też będzie już pochwycony?  

Ponadto Biblia mówi o przyjściu Dnia Pana, który nadchodzi jako zagłada od Wszechmocnego.  Czy gniew Boży objawiony w Dniu Pana jest tym samym co wielki ucisk?  Co o tym myśleli ojcowie kościoła w pierwszych wiekach chrześcijaństwa?  Czy pierwszy kościół wierzył, że wierzący przejdą przez okres wielkiego ucisku?