Nasze spotkania

Zapraszamy serdecznie na nasze nabożeństwa. Spotykamy się w każdą niedzielę o godz. 11:00

Nabożeństwa modlitewne: środa godz. 17:30

Strefa dobrego nauczania

Zapraszamy do rozważania Słowa Bożego, znajdziesz tutaj interesujące Cię kazania na temat wybranych fragmentów Pisma Świętego

Uwielbienie

Służba muzyczna w naszym kościele to ludzie, którzy pragną całym sercem wielbić Jezusa Chrystusa.

Modlitwa

Modlimy się o różne potrzeby i doświadczamy tego, że Bóg wysłuchuje modlitw. Dz 2:42: I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. (43): A dusze wszystkich ogarnięte były bojaźnią, albowiem za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków. [Biblia Warszawska]

Konferencja: "Czasy Ostateczne" cz. 2 - "Zwiedzenie i Apostazja w czasach końca" (Paweł Jaszczuk) - Sesja 4: niedziela 28-04-2019

Post on 30 kwiecień 2019
by Super User
in Kazania

Zwiedzenie i Apostazja w czasach końca

Czasy końca będą bez wątpienia czasami wielkiego zwiedzenia i odstępstwa od wiary. Kiedy na wspomniane wcześniej pytanie uczniów o znak Jego przyjścia i koniec świata, Jezus w odpowiedzi w pierwszej kolejności ostrzegł swoich uczniów przed tym, że Jego powrót poprzedzi pojawienie się wielu fałszywych mesjaszów i proroków, czyniących cuda i WIELKIE ZNAKI w celu zwiedzenia wybranych (o ile to możliwe oczywiście)


W kontekście zwiedzenia Jezus mówi, że przy przyjściu Syna Człowieczego, "zlecą się sępy tam gdzie jest padlina". Przed czym przestrzega swoich uczniów Jezus?

Przyjście Jezusa będzie raptowne i dla wielu niespodziewane (przyjdzie jak złodziej w nocy), czy również dla ludzi wierzących w Chrystusa ten dzień będzie zaskoczeniem? Co Ap. Paweł pisał na ten temat i czego Jezus nauczał swoich uczniów?