Nasze spotkania

Zapraszamy na spotkania online - zapisz się już dziś

Strefa dobrego nauczania

Zapraszamy do rozważania Słowa Bożego, znajdziesz tutaj interesujące Cię kazania na temat wybranych fragmentów Pisma Świętego

Uwielbienie

Służba muzyczna w naszym kościele to ludzie, którzy pragną całym sercem wielbić Jezusa Chrystusa.

Modlitwa

Modlimy się o różne potrzeby i doświadczamy tego, że Bóg wysłuchuje modlitw. Dz 2:42: I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. (43): A dusze wszystkich ogarnięte były bojaźnią, albowiem za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków. [Biblia Warszawska]

"Wieczerza Pańska – 1" - (Andrzej Matysiak): niedziela 02-06-2019

Post on 03 czerwiec 2019
by Super User
in Kazania

Wieczerza Pańska – 1

Z tekstów ewangelii wynika, że Wieczerza Pańska była wieczerzą paschalną obchodzoną w Izraelu raz w roku 14-go dnia pierwszego miesiąca.  Wszystkie ewangelie poświęcają dużo uwagi tzw. ostatniej wieczerzy, z czego wynika, że musiały być wcześniejsze wieczerze paschalne, w których Jezus wraz z uczniami uczestniczył.


Jakie były żydowskie tradycje wieczerzy paschalnej?  Czy Jezus, który przecież wielokrotnie występował przeciwko tradycji starszych, obchodził wieczerzę paschalną zgodnie z tradycją? 

Jak uczniowie mogli zrozumieć słowa Jezusa kiedy on rzekł o chlebie paschalnym, 'to jest ciało moje' a o winie paschalnym 'to jest krew moja'?