Nasze spotkania

Zapraszamy na spotkania online - zapisz się już dziś

Strefa dobrego nauczania

Zapraszamy do rozważania Słowa Bożego, znajdziesz tutaj interesujące Cię kazania na temat wybranych fragmentów Pisma Świętego

Uwielbienie

Służba muzyczna w naszym kościele to ludzie, którzy pragną całym sercem wielbić Jezusa Chrystusa.

Modlitwa

Modlimy się o różne potrzeby i doświadczamy tego, że Bóg wysłuchuje modlitw. Dz 2:42: I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. (43): A dusze wszystkich ogarnięte były bojaźnią, albowiem za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków. [Biblia Warszawska]

"Nie idź na kompromis" - (Paweł Jaszczuk): niedziela 09-06-2019

Post on 10 czerwiec 2019
by Super User
in Kazania

Nie idź na kompromis

W księdze Daniela w 3 rozdziale czytamy o niezwykłych wydarzeniach, które miały miejsce na równinie Dura w prowincji Babilonu.
  W obliczu życia i śmierci młodzieńcy Szadrak, Meszak i Abed-Nego dali wspaniałe świadectwo potężnej wiary w Boga i pomimo ogromnej presji dokonali właściwego wyboru.

W trudnych momentach życia stajemy czasami przed pytaniem - którą drogą iść czy iść Bożą drogą, zaprzeć się samego siebie, tak jak to uczyniło to trzech młodych hebrajczyków, czy wybrać tę drugą drogę, własną drogę, drogę kompromisu, drogę grzechu, pewnego układu z tym światem?

Był pewien Kościół w Tiatyrze, opisanyw księdze Objawienia Jana w 2 rozdziale, który miał z dokonywaniem właściwych wyborów spory problem. Zbór ten miał miłość, służbę, wiarę i cierpliwość, a nadto ostatnich uczynków było więcej niż pierwszych, jednak działy się tam rzeczy, które nie powinny mieć miejsca. Coś sprawiło, że kościół ten dokonywał złych wyborów i uczestniczył w różnych kompromisach zapominając o tym, że Jezus jest tym, który widzi wszystko.