Nasze spotkania

Zapraszamy na spotkania online - zapisz się już dziś

Strefa dobrego nauczania

Zapraszamy do rozważania Słowa Bożego, znajdziesz tutaj interesujące Cię kazania na temat wybranych fragmentów Pisma Świętego

Uwielbienie

Służba muzyczna w naszym kościele to ludzie, którzy pragną całym sercem wielbić Jezusa Chrystusa.

Modlitwa

Modlimy się o różne potrzeby i doświadczamy tego, że Bóg wysłuchuje modlitw. Dz 2:42: I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. (43): A dusze wszystkich ogarnięte były bojaźnią, albowiem za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków. [Biblia Warszawska]

"Wieczerza Pańska – 2" - (Andrzej Matysiak): niedziela 16-06-2019

Post on 17 czerwiec 2019
by Super User
in Kazania

Wieczerza Pańska – 2

Po cudownym rozmnożeniu chleba i ryb nad Jeziorem Galilejskim, obecni tam żydzi rozpoznali w Jezusie Mesjasza ponieważ skojarzyli ten cud z manną, którą Izraelici jedli w czasie swojej wędrówki po pustyni.  Kiedy chcieli go porwać i obwołać królem (a tym samym rozpocząć powstanie przeciwko Rzymowi), Jezus niepostrzeżenie znika i rozczarowuje ich mesjanistyczne oczekiwania.


Dlaczego Jezus odrzuca ich propozycję i dlaczego dokonuje dwóch innych cudów na Jeziorze Galilejskim tej nocy?