Nasze spotkania

Zapraszamy na spotkania online - zapisz się już dziś

Strefa dobrego nauczania

Zapraszamy do rozważania Słowa Bożego, znajdziesz tutaj interesujące Cię kazania na temat wybranych fragmentów Pisma Świętego

Uwielbienie

Służba muzyczna w naszym kościele to ludzie, którzy pragną całym sercem wielbić Jezusa Chrystusa.

Modlitwa

Modlimy się o różne potrzeby i doświadczamy tego, że Bóg wysłuchuje modlitw. Dz 2:42: I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. (43): A dusze wszystkich ogarnięte były bojaźnią, albowiem za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków. [Biblia Warszawska]

"Chcę zobaczyć Jezusa" - (Paweł Jaszczuk): niedziela 30-06-2019

Post on 01 lipiec 2019
by Super User
in Kazania

Chcę zobaczyć Jezusa

Podczas święta Paschy w Jerozolimie pewni Grecy którzy przybyli tam aby się modlić zapragnęli zobaczyć Jezusa, przyszli z tym pragnieniem najpierw do Filipa, Filip przyszedł z tym do Andrzeja a Ci przyszli z tą prośbą do Jezusa. Jezus odpowiedział w sposób niekonwencjonalny, Jego odpowiedź była następująca:

Ew. Jana 12:(23) A Jezus im odpowiedział: Nadeszła godzina, aby Syn Człowieczy został uwielbiony. (24) Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Jeśli ziarno pszenicy, wpadłszy w ziemię, nie obumrze, samo zostaje. Jeśli jednak obumrze, wydaje obfity plon. (25) Kto miłuje swoje życie, utraci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne.

Ewangelia nie podaje wprost intencji tych ludzi, jednak, odpowiedź Jezusa – która jest dość nietypowa nakierowuje nas co jest istotą tych, którzy pragną widzieć w swoim życiu Jezusa.

Jeśli mam pragnienie zobaczenia Jezusa, pragnienie poznania Go - są to dobre pragnienia, ale pytanie: Jakie są moje motywacje? Szukam ludzkiej mądrości? Może cudów, może błogosławieństwa? Jakiegoś szczególnego działania? A może szukam Jego samego, aby moje życie zostało przemienione w ten sposób, aby już nie było tylko pojedynczym ziarnem, ale obfity owoc wydało.