Nasze spotkania

Zapraszamy na spotkania online - zapisz się już dziś

Strefa dobrego nauczania

Zapraszamy do rozważania Słowa Bożego, znajdziesz tutaj interesujące Cię kazania na temat wybranych fragmentów Pisma Świętego

Uwielbienie

Służba muzyczna w naszym kościele to ludzie, którzy pragną całym sercem wielbić Jezusa Chrystusa.

Modlitwa

Modlimy się o różne potrzeby i doświadczamy tego, że Bóg wysłuchuje modlitw. Dz 2:42: I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. (43): A dusze wszystkich ogarnięte były bojaźnią, albowiem za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków. [Biblia Warszawska]

"Uwierz Słowom Jezusa" - (Paweł Jaszczuk): niedziela 14-07-2019

Post on 15 lipiec 2019
by Super User
in Kazania

Uwierz Słowom Jezusa

Wiara jest zakotwiczona w Bogu i Jego Słowie. Nie opiera się na czymś co widzimy, ale na tym czego nie widzimy, dzięki wierze jednak Bóg daje nam wspaniałe świadectwa.

Jeżeli tak jest, to czy potrafię zaufać Jezusowi wbrew okolicznościom i wbrew widzeniu, a nawet czasami wbrew mojemu rozumowi? Czy potrafię zaufać bezwarunkowo Słowom Jezusa?

Kiedy Jezus przybywa do Galilei, gdzie chwilę wcześniej został wspaniale przyjęty przez ludzi z miasteczka Samarytan, w Kanie Galilejskiej spotyka człowieka, dworzanina królewskiego, który pragnie aby Jezus poszedł z nim i uzdrowił Jego syna.

Jezus jednak wypowiada Słowa, którym ów człowiek daje wiarę (wierzy Słowom, które powiedział mu Jezus i wraca w drogę powrotną).

Ewangelia Jana 4:(49) Dworzanin królewski powiedział do niego: Panie, przyjdź, zanim umrze moje dziecko. (50) Jezus mu powiedział: Idź, twój syn żyje. I uwierzył ten człowiek słowu, które powiedział mu Jezus, i poszedł.

Człowiek ten poszedł mając tylko to co powiedział do Niego Jezus. I dzięki temu, że uwierzył otrzymuje świadectwo poruszające do głębi jego serca i potwierdzające, że dobrze uczynił, przyjmując Słowo Pana Jezusa.

Gdy przybywa z powrotem do Kafarnaum, na własne oczy widzi wypełnienie się słów Pana Jezusa.