Nasze spotkania

Zapraszamy na spotkania online - zapisz się już dziś

Strefa dobrego nauczania

Zapraszamy do rozważania Słowa Bożego, znajdziesz tutaj interesujące Cię kazania na temat wybranych fragmentów Pisma Świętego

Uwielbienie

Służba muzyczna w naszym kościele to ludzie, którzy pragną całym sercem wielbić Jezusa Chrystusa.

Modlitwa

Modlimy się o różne potrzeby i doświadczamy tego, że Bóg wysłuchuje modlitw. Dz 2:42: I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. (43): A dusze wszystkich ogarnięte były bojaźnią, albowiem za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków. [Biblia Warszawska]

"Wieczerza Pańska – 4" - (Andrzej Matysiak): niedziela 21-07-2019

Post on 25 lipiec 2019
by Super User
in Kazania

Wieczerza Pańska – 4

W trakcie rozmowy w synagodze w Kafarnaum opisanej w rozdziale 6 Ewangelii Jana, Jezus objawia swoim rozmówcom, że jest chlebem, który zstąpił z nieba.  Tylko ten kto przychodzi do Jezusa i w niego wierzy może się tego chleba najeść.  Innymi słowy ten kto wierzy w Jezusa ten się już najadł tego chleba


W przeciwieństwie do Mojżesza, którego Izraelici traktowali instrumentalnie jako kogoś kto miał zaspokajać ich potrzeby, kogoś kto im np. dawał mannę z nieba, Jezus nie pozwala na to by tak go traktowano mówiąc, że to On sam jest darem, On sam jest chlebem z nieba.

W pewnym momencie tej rozmowy Jezus mówi o tym co On jako żywy chleb zrobi w przyszłości dając życie wszystkim, którzy w niego wierzą.  Właśnie wtedy padają trudne dla Izraelitów słowa o spożywaniu ciała i krwi Jezusa wskutek czego wielu uczniów Jezusa przestaje już z nim chodzić. Jezus mówi, "Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, jeśli nie będziecie jedli ciała Syna Człowieczego i pili krwi jego, nie będziecie mieli żywota w sobie" (Jn 6:53). Czy wypowiadając te słowa, Jezus zachęca swoich uczniów do łamania przykazań zawartych w Torze, gdzie istnieje wyraźny zakaz spożywania jakiejkolwiek krwi (3 Moj 17:10)?