Nasze spotkania

Zapraszamy na spotkania online - zapisz się już dziś

Strefa dobrego nauczania

Zapraszamy do rozważania Słowa Bożego, znajdziesz tutaj interesujące Cię kazania na temat wybranych fragmentów Pisma Świętego

Uwielbienie

Służba muzyczna w naszym kościele to ludzie, którzy pragną całym sercem wielbić Jezusa Chrystusa.

Modlitwa

Modlimy się o różne potrzeby i doświadczamy tego, że Bóg wysłuchuje modlitw. Dz 2:42: I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. (43): A dusze wszystkich ogarnięte były bojaźnią, albowiem za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków. [Biblia Warszawska]

"Wieczerza Pańska – 5" - (Andrzej Matysiak): niedziela 28-07-2019 (2)

Post on 28 lipiec 2019
by Super User
in Kazania

Wieczerza Pańska – 5

Istnieje tradycja interpretacyjna łącząca treści zawarte w Ewangelii Jana w rozdziale 6 z tym co się wydarzyło w czasie Ostatniej Wieczerzy. W myśl tej tradycji słowa wypowiedziane przez Jezusa a zapisane w 6 rodziale Ewangelii Jana znajdują swoje wypełnienie w elementach Wieczerzy. Przykładowo, kiedy Jezus mówi "Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, we mnie mieszka, a ja w nim" (Jn 6:56) zostaje wypełnione w czasie Ostatniej Wieczerzy, kiedy Jezus podaje swoim uczniom chleb i wino, mówiąc, że to jest jego ciało i to jest jego krew. Czy taka tradycja interpretacyjna jest słuszna? Czy rzeczywiście Jezus mieszka w tych ludziach, którzy spożywają chleb i wino? Czy tak naprawdę naucza Biblia?


Zarówno Jezus jak i autorzy pism Starego Testamentu często używają języka metafory. Kiedy mówią o sprawach duchowych, używają ilustracji pochodzących ze świata zjawisk materialnych.  Na przykłak, kiedy Biblia mówi o piciu wody lub wina, często chodzi o coś zupełnie innego.  W tym kontekście szczególnie ciekawe jest o co naprawdę chodzi, kiedy Biblia mówi o piciu krwi Jezusa.