Nasze spotkania

Zapraszamy na spotkania online - zapisz się już dziś

Strefa dobrego nauczania

Zapraszamy do rozważania Słowa Bożego, znajdziesz tutaj interesujące Cię kazania na temat wybranych fragmentów Pisma Świętego

Uwielbienie

Służba muzyczna w naszym kościele to ludzie, którzy pragną całym sercem wielbić Jezusa Chrystusa.

Modlitwa

Modlimy się o różne potrzeby i doświadczamy tego, że Bóg wysłuchuje modlitw. Dz 2:42: I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. (43): A dusze wszystkich ogarnięte były bojaźnią, albowiem za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków. [Biblia Warszawska]

"Miłość Nie Irytuje Się" - (Andrzej Matysiak): niedziela 11-08-2019

Post on 13 sierpień 2019
by Super User
in Kazania

Miłość Nie Irytuje Się

Kolejną cechą miłości wspomnianą przez Apostoła Pawła jest to, że miłość nie irytuje się, nie ulega irytacji lub nie jest porywcza do gniewu. Chociaż użyty tu grecki czasownik "paroxuno" pojawia się w Nowym Testamencie tylko dwa razy, słowo to występuje kilkadziesiąt razy w Septuagincie, przekładzie Pisma Świętego na język grecki, z którego Koryntianie zapewne korzystali.


Porównanie różnych wersetów z Septuaginty, gdzie występuje to słowo daje nam dość precyzyjny obraz tego, jak wierzący w Koryncie mogli interpretować słowa Pawła, który mówi, że miłość nie irytuje się.

Ciekawie się składa, że słowo "paroxuno" opisuje pewną prerogatywę Boga i pewne działanie Boga, do którego nie mają prawa ludzie wierzący.  Skorzystanie z tej prerogatywy przez człowieka zazwyczaj prowadzi do złych a czasami do tragicznych wręcz konsekwencji.