Nasze spotkania

Zapraszamy na spotkania online - zapisz się już dziś

Strefa dobrego nauczania

Zapraszamy do rozważania Słowa Bożego, znajdziesz tutaj interesujące Cię kazania na temat wybranych fragmentów Pisma Świętego

Uwielbienie

Służba muzyczna w naszym kościele to ludzie, którzy pragną całym sercem wielbić Jezusa Chrystusa.

Modlitwa

Modlimy się o różne potrzeby i doświadczamy tego, że Bóg wysłuchuje modlitw. Dz 2:42: I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. (43): A dusze wszystkich ogarnięte były bojaźnią, albowiem za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków. [Biblia Warszawska]

"Miłość Nie Liczy Złego" - (Andrzej Matysiak): niedziela 18-08-2019

Post on 27 sierpień 2019
by Super User
in Kazania

Miłość Nie Liczy Złego

Najbardziej dosłowne tłumaczenie kolejnej cechy miłości wymienianej w 1Kor 13:5 to fakt, że miłość nie liczy złego, w sensie nie liczy tego co złe a praktycznie nie liczy doznanych krzywd.  Jeżeli irytuje nas złe postępowanie innych ludzi wobec nas, wtedy często to prowadzi do liczenia zła, które nam wyrządzili inni.


Biblia radzi, aby tego nie robić.  Jeżeli będziemy liczyć zło wyrządzone nam przez innych, a tym samym oczekiwać, że złe rzeczy teraz powinny się wydarzyć w życiu tych, którzy nam zło wyrządzili, wtedy nie będziemy mogli być sługami ewangelii.

Znamienne jest to, że wierzący Koryntianie, którzy liczyli wyrządzane sobie nawzajem krzywdy, pozywali się nawzajem do sądu.  Jakie były to pozwy, w jakich sprawach i jaki to mogło mieć wpływ na społeczność kościoła w Koryncie?