Nasze spotkania

Zapraszamy na spotkania w każdą niedzielę o godz 11:00
Środa, godz. 18:00 - spotkania modlitewne

Strefa dobrego nauczania

Zapraszamy do rozważania Słowa Bożego, znajdziesz tutaj interesujące Cię kazania na temat wybranych fragmentów Pisma Świętego

Uwielbienie

Służba muzyczna w naszym kościele to ludzie, którzy pragną całym sercem wielbić Jezusa Chrystusa.

Modlitwa

Modlimy się o różne potrzeby i doświadczamy tego, że Bóg wysłuchuje modlitw. Dz 2:42: I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. (43): A dusze wszystkich ogarnięte były bojaźnią, albowiem za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków. [Biblia Warszawska]

"Miłość Raduje się z Prawdy" - (Andrzej Matysiak): niedziela 16-02-2020

Post on 16 luty 2020
by Super User
in Kazania

Miłość Raduje się z Prawdy

Słowo prawda w Nowym Testamencie to coś więcej niż zgodność ze stanem faktycznym. To słowo używane jest przede wszystkim na określenie treści ewangelii zbawienia oraz używane jest na określenie Słowa Bożego. Jezus, który jest wcieleniem Słowa, Słowem które stało się ciałem też mówi o sobie, że jest prawdą (Jn 14:6).

Miłość się raduje z prawdy a bardziej dosłownie 'współcieszy' się z prawdy tzn. dzieli się prawdą ewangelii z innymi co wyzwala jeszcze większą wzajemną radość. To praktycznie oznacza, że człowiek wierzący dzieli się prawdą i radością wynikającą z tej prawdy z innymi.

Jednakże aby skutecznie dzielić się prawdą z innymi ludźmi, trzeba spełnić trzy podstawowe warunki. Po pierwsze, prawda musi być rozumiana i przekazana w zrozumiały sposób (Mat 13:9,23). Po drugie, wierzący musi sam tą prawdą żyć bo tylko wtedy ma ona moc wyzwolić z grzechu (Jn 8:31-32). Po trzecie, wierzący musi wiedzieć w jaki sposób tę prawdę przekazać różnym ludziom w zależności od ich potrzeb i świadomości (1 Kor 9:20-22).

Download Name Play Size
download Miłość Raduje się z Prawdy
Andrzej Matysiak

60.1 MB