Nasze spotkania

Zapraszamy na spotkania w każdą niedzielę o godz 11:00
Środa, godz. 18:00 - spotkania modlitewne

Strefa dobrego nauczania

Zapraszamy do rozważania Słowa Bożego, znajdziesz tutaj interesujące Cię kazania na temat wybranych fragmentów Pisma Świętego

Uwielbienie

Służba muzyczna w naszym kościele to ludzie, którzy pragną całym sercem wielbić Jezusa Chrystusa.

Modlitwa

Modlimy się o różne potrzeby i doświadczamy tego, że Bóg wysłuchuje modlitw. Dz 2:42: I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. (43): A dusze wszystkich ogarnięte były bojaźnią, albowiem za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków. [Biblia Warszawska]

"Błogosławieni miłosierni, ponieważ oni dostąpią miłosierdzia" - (Paweł Jaszczuk): niedziela-23-02-2020

Post on 28 luty 2020
by Super User
in Kazania

Błogosławieni miłosierni, ponieważ oni dostąpią miłosierdzia - (Paweł Jaszczuk)

Ew. Mateusza rozdz. 5:7
Błogosławieni miłosierni, ponieważ oni dostąpią miłosierdzia.


Słuchając słów Jezusa o błogosławieństwie, często myślimy o dobrobycie, o powodzeniu, które ma na nas spaść z góry. Jesteśmy przyzwyczajeni i nastawieni na to, że szczęście wiąże się z dobrym samopoczuciem, zdrowiem i sukcesami. Nie chcemy wziąć pod uwagę, że prawdziwe szczęście to bycie na właściwej drodze, drodze, która jest właściwa w oczach Pana i znalezienie łaski w jego oczach.

Tą drogą w dzisiejszym rozważaniu jest zgodnie z nauczaniem naszego Pana być miłosiernym, ponieważ jest to coś co szczególnie podoba się naszemu Panu i co sprawia, że idziemy po właściwej drodze.

    Miłosierdzie jest jednym z tych niezwykłych rzeczy, które nie tylko możemy, ale powinniśmy czynić. Czym naprawdę jest miłosierdzie? Aby lepiej je zrozumieć, powinniśmy sięgnąć głębiej do prawdziwego znaczenia tego słowa ponieważ kryje w sobie niezwykłą relację i stosunek Boga do człowieka.

Być miłosiernym to znaczy rozumieć nie tylko siebie, ale drugiego człowieka i widzieć jego potrzebę.To błogosławieństwo staje się dla Ciebie prawdziwym szczęściem, ponieważ czynisz to co podoba się Panu, idąc właściwą drogą. JEGO DROGĄ. Serce czyniących miłosierdzie podobne jest do Bożego serca do serca Jezusa, które litowało się nad każdą niedolą, smutkiem i potrzebą.

Dlatego miłosierni są błogosławieni. Idą właściwą drogą, są szczęśliwi, kiedy ich wnętrze ich serce jest zdolne do wyjścia na przeciw cierpienia i potrzeb innych ludzi.

Kto rozumie czym miłosierdzie jest i czyni miłosierdzie wobec drugiego człowieka wie, że sam potrzebuje miłosierdzia i tego miłosierdzia według obietnicy Jezusa sam dostąpi.

Download Name Play Size
download Błogosławieni miłosierni albowiem oni miłosierdzia dostąpią
Paweł Jaszczuk

71.8 MB