Nasze spotkania

Zapraszamy na spotkania w każdą niedzielę o godz 11:00
Środa, godz. 18:00 - spotkania modlitewne

Strefa dobrego nauczania

Zapraszamy do rozważania Słowa Bożego, znajdziesz tutaj interesujące Cię kazania na temat wybranych fragmentów Pisma Świętego

Uwielbienie

Służba muzyczna w naszym kościele to ludzie, którzy pragną całym sercem wielbić Jezusa Chrystusa.

Modlitwa

Modlimy się o różne potrzeby i doświadczamy tego, że Bóg wysłuchuje modlitw. Dz 2:42: I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. (43): A dusze wszystkich ogarnięte były bojaźnią, albowiem za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków. [Biblia Warszawska]

"Co to jest Prawda ?" - (Paweł Jaszczuk): niedziela-14-06-2020

Post on 22 czerwiec 2020
by Super User
in Kazania

Co to jest Prawda ? - (Paweł Jaszczuk)

Ewangelia Jana 18:36-38 (36) Odpowiedział Jezus: Królestwo moje nie jest z tego świata; gdyby z tego świata było Królestwo moje, słudzy moi walczyliby, abym nie był wydany Żydom; bo właśnie Królestwo moje nie jest stąd. (37) Rzekł mu tedy Piłat: A więc jesteś królem? Odpowiedział mu Jezus: Sam mówisz, że jestem królem. Ja się narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie; każdy, kto z prawdy jest, słucha głosu mego. (38) Rzekł do niego Piłat: Co to jest prawda?

Prawda: właściwość sądów polegająca na ich zgodności z faktycznym stanem rzeczy, których dotyczą. W potocznym rozumieniu jest to stwierdzenie w formie zdania oznajmiającego, wyrażone o określonym fakcie, tak jak ma, czy miało to miejsce w rzeczywistości.

       Piłat zadał Jezusowi pytanie: Co to jest prawda? Ewangelista Jan używa tutaj greckiego słowa: Gr: Aletheia: tłumacząc dosłownie: prawda, szczerość, prawdomówność, prawdziwość, rzeczywistość.

Ale pytanie czym prawda jest dla nas?
Przyjęcie Jezusa jako Mesjasza – jako tego który mówi co widział i słyszał od początku, którego też Bóg uwierzytelnił przez czyny - jest świadectwem, że Bóg mówi prawdę,

Kiedy uwierzyliśmy w Jezusa, jako Mesjasza, powinniśmy mieć w sobie samym ŚWIADECTWO PRAWDY (potwierdzenie obietnicy danej przez Boga, że posłany zostanie dla nas Zbawiciel) W ten sposób Bóg jawi się jako wiarygodny, pełen zaufania, prawdziwy, bo dotrzymał danej obietnicy.

Przyjęcie świadectwa Jezusa oznacza przypieczętowanie (Zamknięcie pieczęcią) przymierza z Bogiem. I kto uwierzył i przyjął świadectwo Jezusa jest z prawdy.


Download Name Play Size
download Co to jest prawda
Paweł Jaszczuk

51.6 MB