Nasze spotkania

Zapraszamy na spotkania w każdą niedzielę o godz 11:00
Środa, godz. 18:00 - spotkania modlitewne

Strefa dobrego nauczania

Zapraszamy do rozważania Słowa Bożego, znajdziesz tutaj interesujące Cię kazania na temat wybranych fragmentów Pisma Świętego

Uwielbienie

Służba muzyczna w naszym kościele to ludzie, którzy pragną całym sercem wielbić Jezusa Chrystusa.

Modlitwa

Modlimy się o różne potrzeby i doświadczamy tego, że Bóg wysłuchuje modlitw. Dz 2:42: I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. (43): A dusze wszystkich ogarnięte były bojaźnią, albowiem za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków. [Biblia Warszawska]

"Jak Było za Dni Noego – 1" - (Andrzej Matysiak): niedziela 21-06-2020

Post on 25 czerwiec 2020
by Super User
in Kazania

Jak Było za Dni Noego – 1

A jak było za dni Noego, tak będzie i za dni Syna Człowieczego. Jedli, pili, żenili się i za mąż wychodzili aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki i nastał potop, i wytracił wszystkich (Łk 17:26-27).

Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że problem ludzi w czasach Noego polegał na stylu życia. Byli tak zajęci sprawami dnia codziennego, że nie było tam miejsca dla Boga.  Jakkolwiek interesująco brzmi to przypuszczenie, jednakże nie jest to najszczęśliwsza interpretacja ponieważ Noe i jego rodzina też jedli, pili i żenili się.

Biblia objawia, że problemem ludzi w czasach Noego była wielka bezbożność i niegodziwość, które były tak ogromne w oczach Bożych, że Bóg żałował, że uczynił człowieka i postanowił zniszczyć całe swoje stworzenie przez potop (Gen 6:5-7).  Skoro Biblia mówi, że tak jak było za dni Noego tak samo będzie w czasie powtórnego przyjścia Jezusa, możemy zakładać, że ludzie w tym czasie również będą żyć wyjątkowo bezbożnie.

Krótki opis zła i niegodziwości popełnianych w czasach Noego zawarty jest w pierwszych czterech wersetach rozdziału 6 księgi Genesis. Mowa tam o synach bożych, którzy zauważywszy, że ludziom rodziły się piękne córki, brali sobie za żony wszystkie, które sobie upodobali (Gen 6:1-2).  Z tych wersetów wynika, że zło popełnione przez synów bożych przy współudziale ludzi spowodowało gniew Boży i zagładę tamtego świata przez potop.  Kim byli synowie boży opisani w tych wersetach?

Download Name Play Size
download Jak Było za Dni Noego – 1
Andrzej Matysiak

69.2 MB