Nasze spotkania

Zapraszamy na spotkania w każdą niedzielę o godz 11:00
Środa, godz. 18:00 - spotkania modlitewne

Strefa dobrego nauczania

Zapraszamy do rozważania Słowa Bożego, znajdziesz tutaj interesujące Cię kazania na temat wybranych fragmentów Pisma Świętego

Uwielbienie

Służba muzyczna w naszym kościele to ludzie, którzy pragną całym sercem wielbić Jezusa Chrystusa.

Modlitwa

Modlimy się o różne potrzeby i doświadczamy tego, że Bóg wysłuchuje modlitw. Dz 2:42: I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. (43): A dusze wszystkich ogarnięte były bojaźnią, albowiem za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków. [Biblia Warszawska]

"Chodzić w Prawdzie" - (Paweł Jaszczuk): niedziela-28-06-2020

Post on 06 lipiec 2020
by Super User
in Kazania

Chodzić w Prawdzie - (Paweł Jaszczuk)

2 List Jana 1:(1) Starszy do wybranej pani i do jej dzieci, które w prawdzie miłuję ja, a nie tylko ja, lecz i wszyscy, którzy poznali prawdę, (2) ze względu na prawdę, która mieszka w nas i będzie z nami na wieki: (3) Łaska, miłosierdzie, pokój od Boga Ojca i od Jezusa Chrystusa, Syna Ojca, niechaj będzie z nami w prawdzie i w miłości. (4)Uradowałem się bardzo, że między dziećmi twoimi znalazłem takie, które chodzą w prawdzie, jak przykazał nam Ojciec. (5) A teraz proszę cię, pani, abyśmy wzajemnie się miłowali, a nie podaję ci tego, jako nowego przykazania, lecz jako przykazanie, które mieliśmy od samego początku.

Czym jest chodzenie w Prawdzie i jak to pojęcie mogli rozumieć adresaci 2 i 3 Listu Jana?

Aby odpowiedzieć sobie na to pytanie trzeba sięgnąć do ksiąg Starego Testamentu i odnaleźć pojęcie EMET (PRAWDA) w stosunku do człowieka i w kontekście chodzenia pewną wyznaczoną przez Boga drogą.

 Oczywiście analizując tekst Starego Testamentu znajdziemy wiele takich przykładów. Były one doskonale znane w tradycji żydowskiej jak również przykłady "Nie chodzenia w Prawdzie", kiedy to na przykład naród wybrany nie postępował według Słowa Pana a konsekwencja była niewola babilońska. Jednak te przykłady (pozytywne i negatywne) zawsze wiązały się nie tylko z posiadaniem przeświadczenia na temat prawdy, ale konkretnym postępowaniem ludzi sprawiedliwych.

Czy więc możemy wyciągnąć wiosek, że Jan jako rodowity Hebrajczyk pisząc o "Chodzeniu w Prawdzie" rozumie go w podobny sposób jak autorzy ksiąg Starego Testamentu? I czy taką właśnie treść chce przekazać odbiorcom swoich dwóch listów kiedy wspomina o "Chodzeniu w Prawdzie" ?

Download Name Play Size
download Chodzić w Prawdzie
Paweł Jaszczuk

49.5 MB