Nasze spotkania

Zapraszamy na spotkania w każdą niedzielę o godz 11:00
Środa, godz. 18:00 - spotkania modlitewne

Strefa dobrego nauczania

Zapraszamy do rozważania Słowa Bożego, znajdziesz tutaj interesujące Cię kazania na temat wybranych fragmentów Pisma Świętego

Uwielbienie

Służba muzyczna w naszym kościele to ludzie, którzy pragną całym sercem wielbić Jezusa Chrystusa.

Modlitwa

Modlimy się o różne potrzeby i doświadczamy tego, że Bóg wysłuchuje modlitw. Dz 2:42: I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. (43): A dusze wszystkich ogarnięte były bojaźnią, albowiem za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków. [Biblia Warszawska]

"Jak Było za Dni Noego – 2" - (Andrzej Matysiak): niedziela 05-07-2020

Post on 07 lipiec 2020
by Super User
in Kazania

Jak Było za Dni Noego – 2

Czy istoty duchowe mogą pojawiać się na ziemi w sposób materialny?

Tak, mogą i czasami się tak pojawiają. Ciekawe jest to, że ich pojawienia się są tak bardzo fizyczne, że można nie odróżnić ich od zwykłych ludzi. Dlatego jest napisane w Liście do Hebrajczyków: Gościnności nie zapominajcie; przez nią bowiem niektórzy, nie wiedząc o tym, aniołów gościli. (Heb 13:2)

Praktyka mieszania się synów bożych z ludźmi i tworzenia potomstwa, które dzisiaj nazwalibyśmy hybrydami, mogła się rozwijać na przestrzeni setek lat przed potopem. Potomstwo to zwane gigantami lub olbrzymami zginęło w potopie. Jednakże wzmianki o gigantach pojawiają się wiele lat po potopie w kontekście podboju Kanaanu przez Izraelitów. Skąd wzięli się tam giganci skoro wszyscy zginęli w potopie?

Piotr oraz Juda wspominają w swoich listach o sądzie nad upadłymi aniołami wyraźnie w kontekście wydarzeń opisanych w Genesis 6. Aniołowie ci zostali uwięzieni i czekają na wielki dzień sądu.  Zarówno Piotr jak i Juda mówią o tym jako o czymś oczywistym i znanym swoim słuchaczom a przecież nie znajdziemy takiej informacji w księgach Starego Testamentu. Jak wytłumaczyć fakt, że Piotr i Juda odwołują się do faktów powszechnie znanych w Izraelu skoro księgi Starego Testamentu o tym nie mówią?

Download Name Play Size
download Jak było za dni Noego cz. 2
Andrzej Matysiak

75 MB