Nasze spotkania

Zapraszamy na spotkania w każdą niedzielę o godz 11:00
Środa, godz. 18:00 - spotkania modlitewne

Strefa dobrego nauczania

Zapraszamy do rozważania Słowa Bożego, znajdziesz tutaj interesujące Cię kazania na temat wybranych fragmentów Pisma Świętego

Uwielbienie

Służba muzyczna w naszym kościele to ludzie, którzy pragną całym sercem wielbić Jezusa Chrystusa.

Modlitwa

Modlimy się o różne potrzeby i doświadczamy tego, że Bóg wysłuchuje modlitw. Dz 2:42: I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. (43): A dusze wszystkich ogarnięte były bojaźnią, albowiem za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków. [Biblia Warszawska]

"Bądź gotowy, kiedy Pan powróci" - (Paweł Jaszczuk): niedziela-12-07-2020

Post on 17 lipiec 2020
by Super User
in Kazania

Bądź gotowy, kiedy Pan powróci - (Paweł Jaszczuk)

Bóg każdemu z nas, dał jakiś czas na ziemi, dał życie, dał talenty, dał intelekt, różne możliwości byśmy Jemu służyli. Każdy z nas jest przed Bogiem odpowiedzialny za to, co Bóg mu powierzył, co zostało nam dane i Pan chce byśmy tym właściwie zarządzali, ale przede wszystkim, abyśmy byli gotowi na ten dzień kiedy Pan powróci.

Łuk 12:35 Niech będą przepasane wasze biodra i zapalone lampy.36 A wy bądźcie podobni do ludzi oczekujących swego pana, aż wróci z wesela, aby gdy przyjdzie i zapuka, zaraz mu otworzyć.37 Błogosławieni ci słudzy, których pan, gdy przyjdzie, zastanie czuwających. Zaprawdę powiadam wam, że się przepasze i posadzi ich za stołem, a obchodząc, będzie im usługiwał.

      38 Jeśli przyjdzie o drugiej czy o trzeciej straży i tak ich zastanie, błogosławieni są ci słudzy. 39 A to wiedzcie, że gdyby gospodarz znał godzinę, o której ma przyjść złodziej, czuwałby i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. 40 Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie spodziewacie.

Jezus w swych zapowiedziach męki, śmierci i zmartwychwstania dawał swym uczniom do zrozumienia, że musi odejść, ale kiedyś powróci, by przyjść po tych, którzy w Niego wierzą.
Ukazani w rozważanej przypowieści uczniowie powinni utożsamić się z sługami, którzy mają się przygotować na dzień powrotu swojego Pana i oczekiwać Go.
Zmartwychwstały i uwielbiony Jezus Chrystus powróci w chwili, kiedy ten zepsuty pogrążony w ciemności świat się nie będzie spodziewał. Czy jesteś gotowy na ten dzień, aby spotkać się z Panem?


Download Name Play Size
download Bądź gotowy, kiedy Pan powróci
Paweł Jaszczuk

50.8 MB