Nasze spotkania

Zapraszamy na spotkania w każdą niedzielę o godz 11:00
Środa, godz. 18:00 - spotkania modlitewne

Strefa dobrego nauczania

Zapraszamy do rozważania Słowa Bożego, znajdziesz tutaj interesujące Cię kazania na temat wybranych fragmentów Pisma Świętego

Uwielbienie

Służba muzyczna w naszym kościele to ludzie, którzy pragną całym sercem wielbić Jezusa Chrystusa.

Modlitwa

Modlimy się o różne potrzeby i doświadczamy tego, że Bóg wysłuchuje modlitw. Dz 2:42: I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. (43): A dusze wszystkich ogarnięte były bojaźnią, albowiem za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków. [Biblia Warszawska]

"Nikolaici – 1" - (Andrzej Matysiak): niedziela 07-03-2021

Post on 12 kwiecień 2021
by Super User
in Kazania

Nikolaici – 1

Na swoją obronę masz to, że nienawidzisz uczynków nikolaitów, których i ja nienawidzę. (Obj 2:6).  

Nikolaici są wspomniani w Objawieniu Jana dwukrotnie i obie wzmianki są bardzo negatywne oraz nie zawierają żadnych szczegółowych informacji na temat tego kim byli i w co wierzyli.  Bezpośrednim odbiorcą tekstu Księgi Objawienia było siedem zborów w Azji Mniejszej. Możemy więc śmiało przypuszczać, że nikolaici byli dobrze znani wśród tych zborów i dlatego nie było potrzeby aby to wyjaśniać.

Stąd nie znajdziemy wiele o nikolaitach w tekście Biblii. Natomiast znajdziemy nieco  informacji o tej sekcie w pismach ojców kościoła. Kim byli? Skąd się wywodzą? Czego nauczali i dlaczego stanowili tak wielkie niebezpieczeństwo dla zborów w Azji Mniejszej?

Download Name Play Size
download Nikolaici 1
Andrzej Matysiak

43.8 MB