Nasze spotkania

Zapraszamy na spotkania w każdą niedzielę o godz 11:00
Środa, godz. 18:00 - spotkania modlitewne

Strefa dobrego nauczania

Zapraszamy do rozważania Słowa Bożego, znajdziesz tutaj interesujące Cię kazania na temat wybranych fragmentów Pisma Świętego

Uwielbienie

Służba muzyczna w naszym kościele to ludzie, którzy pragną całym sercem wielbić Jezusa Chrystusa.

Modlitwa

Modlimy się o różne potrzeby i doświadczamy tego, że Bóg wysłuchuje modlitw. Dz 2:42: I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. (43): A dusze wszystkich ogarnięte były bojaźnią, albowiem za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków. [Biblia Warszawska]

"Nikolaici – 2" - (Andrzej Matysiak): niedziela 21-03-2021

Post on 03 marzec 2021
by Super User
in Kazania

Nikolaici – 2

Z wielu tekstów ojców kościoła wynika, że Mikołaj, jeden z siedmiu pierwszych diakonów wybranych w Kościele Jerozolimskim dał początek sekcie nikolaitów.
Kim był Mikołaj? Jak to się stało, że człowiek pełen mądrości i Ducha Świętego cieszący się powszechnym zaufaniem wierzących w Jerozolimie porzucił ścieżki wiary i zapoczątkował ruch nikolaitów tak surowo potępiony przez Pana Jezusa w Księdze Objawienia? 

Jakie wnioski możemy wyciągnąć na podstawie informacji o Mikołaju zapisanych w tekstach autorów chrześcijańskich z pierwszych kilku wieków?
Dlaczego mając piękną i cnotliwą żonę Mikołaj się z nią rozwiódł? Jaki wpływ na Mikołaja mogła mieć jego ambicja życia w celibacie?

Download Name Play Size
download Nikolaici 2
Andrzej Matysiak

39.4 MB