Nasze spotkania

Zapraszamy na spotkania w każdą niedzielę o godz 11:00
Środa, godz. 18:00 - spotkania modlitewne

Strefa dobrego nauczania

Zapraszamy do rozważania Słowa Bożego, znajdziesz tutaj interesujące Cię kazania na temat wybranych fragmentów Pisma Świętego

Uwielbienie

Służba muzyczna w naszym kościele to ludzie, którzy pragną całym sercem wielbić Jezusa Chrystusa.

Modlitwa

Modlimy się o różne potrzeby i doświadczamy tego, że Bóg wysłuchuje modlitw. Dz 2:42: I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. (43): A dusze wszystkich ogarnięte były bojaźnią, albowiem za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków. [Biblia Warszawska]

"Wiara nadzieja i miłość" - (Paweł Jaszczuk)

Post on 19 wrzesień 2021
by Super User
in Kazania

Wiara nadzieja i miłość - (Paweł Jaszczuk)

1 list do Koryntian 13:13


A teraz trwają wiara, nadzieja, miłość, te trzy. Z nich zaś największa jest miłość.

 

Download Name Play Size
download Wiara nadzieja i miłość
Paweł Jaszczuk

51 MB