Nasze spotkania

Zapraszamy na spotkania w każdą niedzielę o godz 11:00
Środa, godz. 18:00 - spotkania modlitewne

Strefa dobrego nauczania

Zapraszamy do rozważania Słowa Bożego, znajdziesz tutaj interesujące Cię kazania na temat wybranych fragmentów Pisma Świętego

Uwielbienie

Służba muzyczna w naszym kościele to ludzie, którzy pragną całym sercem wielbić Jezusa Chrystusa.

Modlitwa

Modlimy się o różne potrzeby i doświadczamy tego, że Bóg wysłuchuje modlitw. Dz 2:42: I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. (43): A dusze wszystkich ogarnięte były bojaźnią, albowiem za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków. [Biblia Warszawska]

"Bądź gotowy, czuwaj!" - (Paweł Jaszczuk)

Post on 06 styczeń 2022
by Super User
in Kazania

Bądź gotowy, czuwaj! - (Paweł Jaszczuk)

Ew. Łukasza 12,35-37a. 40  [UBG]

"Niech będą przepasane wasze biodra i zapalone lampy. A wy bądźcie podobni do ludzi  oczekujących swego pana, aż wróci z wesela, aby gdy przyjdzie i zapuka, zaraz mu otworzyć. Błogosławieni ci słudzy, których pan, gdy przyjdzie, zastanie czuwających.

... bądźcie gotowi, bo Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie spodziewacie".

 

Download Name Play Size
download Bądź gotowy, czuwaj
Paweł Jaszczuk

38.3 MB