Nasze spotkania

Zapraszamy na spotkania w każdą niedzielę o godz 11:00
Środa, godz. 18:00 - spotkania modlitewne

Strefa dobrego nauczania

Zapraszamy do rozważania Słowa Bożego, znajdziesz tutaj interesujące Cię kazania na temat wybranych fragmentów Pisma Świętego

Uwielbienie

Służba muzyczna w naszym kościele to ludzie, którzy pragną całym sercem wielbić Jezusa Chrystusa.

Modlitwa

Modlimy się o różne potrzeby i doświadczamy tego, że Bóg wysłuchuje modlitw. Dz 2:42: I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. (43): A dusze wszystkich ogarnięte były bojaźnią, albowiem za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków. [Biblia Warszawska]

"Objawienie Jezusa w święto Sukkot" - (Paweł Jaszczuk)

Post on 24 kwiecień 2022
by Super User
in Kazania

Objawienie Jezusa w święto Sukkot - (Paweł Jaszczuk)

Ew. Jana 1, 4-5 [EIB]

"W Nim było życie, a życie było światłem ludzi.

Światło zaś świeci w ciemności i ciemność go nie ogarnęła"

 

Download Name Play Size
download Objawienie Jezusa w święto Sukkot
Paweł Jaszczuk

37.2 MB