Nasze spotkania

Zapraszamy na spotkania w każdą niedzielę o godz 11:00
Środa, godz. 18:00 - spotkania modlitewne

Strefa dobrego nauczania

Zapraszamy do rozważania Słowa Bożego, znajdziesz tutaj interesujące Cię kazania na temat wybranych fragmentów Pisma Świętego

Uwielbienie

Służba muzyczna w naszym kościele to ludzie, którzy pragną całym sercem wielbić Jezusa Chrystusa.

Modlitwa

Modlimy się o różne potrzeby i doświadczamy tego, że Bóg wysłuchuje modlitw. Dz 2:42: I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. (43): A dusze wszystkich ogarnięte były bojaźnią, albowiem za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków. [Biblia Warszawska]

"Jezus jest Bogiem i Panem sabatu" - (Paweł Jaszczuk)

Post on 06 czerwiec 2022
by Super User
in Kazania

 

 Jezus jest Bogiem i Panem sabatu - (Paweł Jaszczuk)

Ew. Jana 5, 17 [BW]

"A Jezus odpowiedział im: Mój Ojciec aż dotąd działa i Ja działam."

 

Download Name Play Size
download Jezus jest Bogiem i Panem sabatu
Paweł Jaszczuk

48.2 MB