Nasze spotkania

Zapraszamy na spotkania w każdą niedzielę o godz 11:00
Środa, godz. 18:00 - spotkania modlitewne

Strefa dobrego nauczania

Zapraszamy do rozważania Słowa Bożego, znajdziesz tutaj interesujące Cię kazania na temat wybranych fragmentów Pisma Świętego

Uwielbienie

Służba muzyczna w naszym kościele to ludzie, którzy pragną całym sercem wielbić Jezusa Chrystusa.

Modlitwa

Modlimy się o różne potrzeby i doświadczamy tego, że Bóg wysłuchuje modlitw. Dz 2:42: I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. (43): A dusze wszystkich ogarnięte były bojaźnią, albowiem za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków. [Biblia Warszawska]

"Święty, Święty, Święty Bóg" - (Kamil Karwacki)

Post on 12 czerwiec 2022
by Super User
in Kazania

 

 Święty, Święty, Święty Bóg - (Kamil Karwacki)

Ks. Izajasza 6, 3 [UBG]

"I wołał jeden do drugiego:

Święty, Święty, Święty, PAN Zastępów! Cała ziemia jest pełna jego chwały."

 

Download Name Play Size
download Święty, Święty, Święty Bóg
Kamil Karwacki

45.9 MB