Nasze spotkania

Zapraszamy na spotkania w każdą niedzielę o godz 11:00
Środa, godz. 18:00 - spotkania modlitewne

Strefa dobrego nauczania

Zapraszamy do rozważania Słowa Bożego, znajdziesz tutaj interesujące Cię kazania na temat wybranych fragmentów Pisma Świętego

Uwielbienie

Służba muzyczna w naszym kościele to ludzie, którzy pragną całym sercem wielbić Jezusa Chrystusa.

Modlitwa

Modlimy się o różne potrzeby i doświadczamy tego, że Bóg wysłuchuje modlitw. Dz 2:42: I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. (43): A dusze wszystkich ogarnięte były bojaźnią, albowiem za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków. [Biblia Warszawska]

"List do zboru w Efezie" - (Paweł Jaszczuk)

Post on 04 wrzesień 2022
by Super User
in Kazania

List do zboru w Efezie - (Paweł Jaszczuk)

Ew. Jana 15, 9 [BW]

"Jak mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem; trwajcie w miłości mojej."

 

Download Name Play Size
download List do Zboru w Efezie
Pawel Jaszczuk

44.8 MB