Nasze spotkania

Zapraszamy na spotkania w każdą niedzielę o godz 11:00
Środa, godz. 18:00 - spotkania modlitewne

Strefa dobrego nauczania

Zapraszamy do rozważania Słowa Bożego, znajdziesz tutaj interesujące Cię kazania na temat wybranych fragmentów Pisma Świętego

Uwielbienie

Służba muzyczna w naszym kościele to ludzie, którzy pragną całym sercem wielbić Jezusa Chrystusa.

Modlitwa

Modlimy się o różne potrzeby i doświadczamy tego, że Bóg wysłuchuje modlitw. Dz 2:42: I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. (43): A dusze wszystkich ogarnięte były bojaźnią, albowiem za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków. [Biblia Warszawska]

"Wiara wzmacniana wiernością Bożą" - (Paweł Jaszczuk)

Post on 04 czerwiec 2023
by Super User
in Kazania

 

Wiara wzmacniana wiernością Bożą - (Paweł Jaszczuk)

2 Tymoteusza 2, 13 [SŻ] 

"Lecz nawet jeśli tak osłabniemy, że utracimy wiarę, On pozostanie nam wierny i będzie nam pomagał, bo zawsze spełnia to, co nam obiecał i nigdy nie postąpi sprzecznie ze swoim słowem."

 

Download Name Play Size
download Wiara wzmacniana wiernością Bożą
Paweł Jaszczuk

45.9 MB