Nasze spotkania

Zapraszamy na spotkania w każdą niedzielę o godz 11:00
Środa, godz. 17:30 - spotkania modlitewne

Strefa dobrego nauczania

Zapraszamy do rozważania Słowa Bożego, znajdziesz tutaj interesujące Cię kazania na temat wybranych fragmentów Pisma Świętego

Uwielbienie

Służba muzyczna w naszym kościele to ludzie, którzy pragną całym sercem wielbić Jezusa Chrystusa.

Modlitwa

Modlimy się o różne potrzeby i doświadczamy tego, że Bóg wysłuchuje modlitw. Dz 2:42: I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. (43): A dusze wszystkich ogarnięte były bojaźnią, albowiem za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków. [Biblia Warszawska]

"Poddaj się w jarzmo Jezusa" - (Paweł Jaszczuk)

Post on 09 lipiec 2023
by Super User
in Kazania

 

Poddaj się w jarzmo Jezusa - (Paweł Jaszczuk)

Ew. Mateusza 11, 27-29 [NPD] 

"Potem, ponownie zwracając się do tłumu, powiedział: >>Ojciec złożył wszystko w moich rękach! Kto tego nie zrozumie, nigdy nie będzie w ze mną w bliskiej relacji. Taki bowiem jest plan Ojca. Nikt również nie będzie miał relacji z Ojcem, jeśli nie ujrzy Go we mnie, gdyż On odsłania się tylko w Synu. Dlatego wszyscy, którzy jesteście utrudzeni lub czujecie się przeciążeni, przychodźcie do mnie, a ja dam wam odpocznienie! Wprzęgnijcie się w jarzmo, które ja dźwigam, a idąc krok w krok ze mną, poznacie, jaki jestem łagodny i serem pokorny! Dopiero wtedy znajdziecie prawdziwe wytchnienie dla waszych dusz.<<"

 

Download Name Play Size
download Poddaj się w jarzmo Jezusa
Paweł Jaszczuk

35.6 MB