Nasze spotkania

Zapraszamy na spotkania w każdą niedzielę o godz 11:00
Środa, godz. 17:30 - spotkania modlitewne

Strefa dobrego nauczania

Zapraszamy do rozważania Słowa Bożego, znajdziesz tutaj interesujące Cię kazania na temat wybranych fragmentów Pisma Świętego

Uwielbienie

Służba muzyczna w naszym kościele to ludzie, którzy pragną całym sercem wielbić Jezusa Chrystusa.

Modlitwa

Modlimy się o różne potrzeby i doświadczamy tego, że Bóg wysłuchuje modlitw. Dz 2:42: I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. (43): A dusze wszystkich ogarnięte były bojaźnią, albowiem za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków. [Biblia Warszawska]

"Jezus patrzy na serce" - (Kamil Karwacki)

Post on 16 lipiec 2023
by Super User
in Kazania

 

Jezus patrzy na serce - (Kamil Karwacki)

I Ks. Samuela 16, 7b [BW] 

"(...) Człowiek patrzy na to, co jest przed oczyma, ale Pan patrzy na serce."

 

 

Download Name Play Size
download Jezus patrzy na serce
Kamil Karwacki

32.8 MB