Nasze spotkania

Zapraszamy na spotkania w każdą niedzielę o godz 11:00
Środa, godz. 18:00 - spotkania modlitewne

Strefa dobrego nauczania

Zapraszamy do rozważania Słowa Bożego, znajdziesz tutaj interesujące Cię kazania na temat wybranych fragmentów Pisma Świętego

Uwielbienie

Służba muzyczna w naszym kościele to ludzie, którzy pragną całym sercem wielbić Jezusa Chrystusa.

Modlitwa

Modlimy się o różne potrzeby i doświadczamy tego, że Bóg wysłuchuje modlitw. Dz 2:42: I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. (43): A dusze wszystkich ogarnięte były bojaźnią, albowiem za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków. [Biblia Warszawska]

"Poszerzaj granice poznania Pana" - (Antoni Arendt)

Post on 06 sierpień 2023
by Super User
in Kazania

 

Poszerzaj granice poznania Pana - (Antoni Arent)

Hioba 42, 5 [UBG] 

"Dotąd tylko moje ucho słyszało o tobie, lecz teraz moje oko cię ujrzało."

 

 

Download Name Play Size
download Poszerzaj granice poznania Pana
Anoni Arendt

44.4 MB