Nasze spotkania

Zapraszamy na spotkania w każdą niedzielę o godz 11:00
Środa, godz. 17:30 - spotkania modlitewne

Strefa dobrego nauczania

Zapraszamy do rozważania Słowa Bożego, znajdziesz tutaj interesujące Cię kazania na temat wybranych fragmentów Pisma Świętego

Uwielbienie

Służba muzyczna w naszym kościele to ludzie, którzy pragną całym sercem wielbić Jezusa Chrystusa.

Modlitwa

Modlimy się o różne potrzeby i doświadczamy tego, że Bóg wysłuchuje modlitw. Dz 2:42: I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. (43): A dusze wszystkich ogarnięte były bojaźnią, albowiem za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków. [Biblia Warszawska]

"Traktuj poważnie Słowa Jezusa" - (Kamil Karwacki)

Post on 27 sierpień 2023
by Super User
in Kazania

 

Traktuj poważnie słowa Jezusa - (Kamil Karwacki)

Ew. Łukasza 12, 34-35 [NT NPD]

"Mówię o tym, abyście nieustannie badali, z czym powiązane są wasze serca. One bowiem zakotwiczone są tam, gdzie znajduje się wasz skarb. Dzieje się tak, gdyż serce człowieka zawsze jest przywiązane do tego, co ma dla niego największą wartość. 

Bądźcie obleczeni w prawdę, podtrzymując w sobie Światłość (...)"

 

 

Download Name Play Size
download Traktuj poważnie Słowo Jezusa
Kamil Karwacki

47.8 MB