Nasze spotkania

Zapraszamy na spotkania w każdą niedzielę o godz 11:00
Środa, godz. 18:00 - spotkania modlitewne

Strefa dobrego nauczania

Zapraszamy do rozważania Słowa Bożego, znajdziesz tutaj interesujące Cię kazania na temat wybranych fragmentów Pisma Świętego

Uwielbienie

Służba muzyczna w naszym kościele to ludzie, którzy pragną całym sercem wielbić Jezusa Chrystusa.

Modlitwa

Modlimy się o różne potrzeby i doświadczamy tego, że Bóg wysłuchuje modlitw. Dz 2:42: I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. (43): A dusze wszystkich ogarnięte były bojaźnią, albowiem za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków. [Biblia Warszawska]

"Powołani do bycia w Jezusie" - (Paweł Jaszczuk)

Post on 10 wrzesień 2023
by Super User
in Kazania

 

Powołani do bycia w Jezusie - (Paweł Jaszczuk)

I Tesaloniczan  5, 23-25 [EIB] 

"A sam Bóg pokoju niech was w pełni uświęci. Niech cały wasz duch, dusza i ciało będą zachowane bez nagany na przyjście naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Ten, który was powołuje, jest wierny, On też tego dokona."

 

Download Name Play Size
download Powołani do bycia w Jezusie
Paweł Jaszczuk

39.9 MB