Nasze spotkania

Zapraszamy na spotkania w każdą niedzielę o godz 11:00
Środa, godz. 18:00 - spotkania modlitewne

Strefa dobrego nauczania

Zapraszamy do rozważania Słowa Bożego, znajdziesz tutaj interesujące Cię kazania na temat wybranych fragmentów Pisma Świętego

Uwielbienie

Służba muzyczna w naszym kościele to ludzie, którzy pragną całym sercem wielbić Jezusa Chrystusa.

Modlitwa

Modlimy się o różne potrzeby i doświadczamy tego, że Bóg wysłuchuje modlitw. Dz 2:42: I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. (43): A dusze wszystkich ogarnięte były bojaźnią, albowiem za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków. [Biblia Warszawska]

"Jezus Królem" - (Kamil Karwacki)

Post on 11 luty 2024
by Super User
in Kazania

 

 Jezus Królem - (Kamil Karwacki)

 Ew. Łukasza 19, 10 [EIB] 

"Syn Człowieczy przyszedł bowiem odszukać i ocalić to, co zaginęło."

 

 

Download Name Play Size
download Jezus Królem
Kamil Karwacki

60.3 MB