Nasze spotkania

Zapraszamy na spotkania w każdą niedzielę o godz 11:00
Środa, godz. 17:30 - spotkania modlitewne

Strefa dobrego nauczania

Zapraszamy do rozważania Słowa Bożego, znajdziesz tutaj interesujące Cię kazania na temat wybranych fragmentów Pisma Świętego

Uwielbienie

Służba muzyczna w naszym kościele to ludzie, którzy pragną całym sercem wielbić Jezusa Chrystusa.

Modlitwa

Modlimy się o różne potrzeby i doświadczamy tego, że Bóg wysłuchuje modlitw. Dz 2:42: I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. (43): A dusze wszystkich ogarnięte były bojaźnią, albowiem za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków. [Biblia Warszawska]

"Słuchaj i idź za Jezusem" - (Kamil Karwacki)

Post on 12 maj 2024
by Super User
in Kazania

 

 Słuchaj i idź za Jezusem - (Kamil Karwacki)

 Ew. Jana 10, 27 [EIB] 

"Moje owce słuchają mojego głosu, Ja je znam, a one idą za Mną.".

 

 

Download Name Play Size
download Słuchaj i idź za Jezusem
Kamil Karwacki

60.5 MB