Nasze spotkania

Zapraszamy na spotkania w każdą niedzielę o godz 11:00
Środa, godz. 17:30 - spotkania modlitewne

Strefa dobrego nauczania

Zapraszamy do rozważania Słowa Bożego, znajdziesz tutaj interesujące Cię kazania na temat wybranych fragmentów Pisma Świętego

Uwielbienie

Służba muzyczna w naszym kościele to ludzie, którzy pragną całym sercem wielbić Jezusa Chrystusa.

Modlitwa

Modlimy się o różne potrzeby i doświadczamy tego, że Bóg wysłuchuje modlitw. Dz 2:42: I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. (43): A dusze wszystkich ogarnięte były bojaźnią, albowiem za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków. [Biblia Warszawska]

"Nie płacz, Ja mam rozwiązanie" - (Kamil Karwacki)

Post on 09 czerwiec 2024
by Super User
in Kazania

 

Nie płacz, Ja mam rozwiązanie - (Kamil Karwacki)

 I Piotra 5, 7 [Słowo Życia] 

"Powierzcie Mu wszelkie wasze problemy, bo On troszczy się o was."

 

 

Download Name Play Size
download Nie płacz. Ja mam rozwiązanie.
Kamil Karacki

38.5 MB